Refurbishment is niet altijd fabricage van een apparaat waarover thuiskopievergoeding verschuldigd is

27-10-2022 Print this page
IEPT20221026 Rb Den Haag, Thuiskopie v SES
(Met dank aan Kim de Bonth, Holla)

Refurbishment kan worden aangemerkt als fabricage (art. 16c Aw), maar SES voert dergelijke werkzaamheden niet uit; door Thuiskopie onvoldoende gemotiveerd dat van uitgebreide opbouw van apparatuur sprake is. Opgaveplicht geïmporteerde voorwerpen voor SES; SES kan worden aangemerkt als imprteur in de zin van artikel 16c lid 2 Aw en 3 Avv. SES gehouden thuiskopieheffing te betalen over bij Nederlandse leveranciers ingekochte voorwerpen art 16ga Aw, wanneer zij niet kan bewijzen dat door importeur of fabrikant al is betaald; ketenaansprakelijkheid leidt niet tot dubbele heffingen. 

AUTEURSRECHT

 

Thuiskopie is belast met de inning en verdeling van de thuiskopievergoeding. Onder de handelsnaam Refurbo biedt SES refurbished apparatuur aan, waarover Thuiskopie verzoekt opgave te doen. SES geeft aan niet gehouden te zijn de thuiskopievergoeding te betalen noch om opgave op grond van 16ga Aw te doen, omdat zij geen heffingsplichtige voorwerpen vervaardigt, importeert of verkoopt.

 

Met ingang van 2013 is een nieuwe AMvB in werking getreden op grond waaronder ook andere voorwerpen zoals smartphones en pc's vallen. In het SONT-besluit staat ook uitgebreid vermeld dat voor refurbished voorwerpen een tarief met 40% verlaagd worden, met het oog op gelijk speelveld tussen aanbieders en beperken van administratieve lasten. 

Technologische ontwikkelingen in de markt hebben meegebracht dat consumenten ook privékopieën maken op apparaten die (zelf) de functionaliteit bieden. Technisch doet het er niet toe dat de gegevens worden opgeslagen op een onderdeel. 

 

SES verklaart dat zij de voorwerpen verhandelt, schoonmaakt en controleert door in ieder geval op de aan/uit-knop te drukken. Vanwege de privacywetgeving en contracten met verkopers is ze gehouden om de schijven te formatteren. Deze werkzaamheden vallen onder de ruime definitie van refurbishment. Een refurbisher wordt gelijk gestelt aan een fabrikant.

 

Het repareren of controleren van een apparaat valt wel onder de definitie refurbished, maar verhoudt zich niet tot artikel 16c lid 5 Aw dat slechts éénmaal per voorwerp vergoeding verschuldigd is. Dat zou tot een meervoudige en daarom meer dan redelijke vergoeding voor de rechthebbende kunnen leiden en het evenwicht verstoren. 

 

Een apparaat (op onderdelen) (her)opbouwen wordt aangemerkt als fabricage, maar dat SES dergelijke werkzaamheden uitvoert, is door Thuiskopie onvoldoende onderbouwd. Gelet op uitgebreide uitleg van SES' werkzaamheden, is onvoldoende gemotiveerd dat er van uitgebreide herbouw van apparatuur door SES sprake is.

 

Op beperkte schaal is er import van heffingsplichtige voorwerpen geweest en daarover dient SES volledige opgave te doen sinds januari 2013.

 

SES is als verkoper van heffingsplichtige voorwerpen verplicht om te bewijzen dat de thuiskopieheffing is betaald, althans wie de importeur of fabrikant in Nederland is geweest. Kan zij dat niet, dan zal zij de heffing moeten betalen. Deze 'ketenaansprakelijkheid' leidt tot dubbele heffingen, zo stelt SES. Indien op correcte wijze opgave wordt gedaan door alle betrokken partijen, sluit het systeem van de wet dat juist uit. Er is geen misbruik van recht om gegevens over de voorman te eisen. Dat SES deze niet bekend wil maken of haar voorman weigert informatie te geven, komt voor risico en rekening van SES.

 

SES dienst volledige opgave te doen van al haar importen sinds 1 januari 2013 van de voorwerpen uit SONT-besluit 2018 of de AMvB's. SES voor ieder geïmporteerd voorwerp waarvan opgave wordt gedaan de thuiskopievergoeding te betalen. 

IEPT20221026 Rb Den Haag Thuiskopie v SES

Kopie oorsponkelijke vonnis
ECLI:NL:RBDHA:2022:11038