Afgeven van opname Zoom-calls voor verweer tegen vermeend auteursrechtinbreuk op font en logo

10-11-2022 Print this page
IEPT20221026, Rb Gelderland, Font- en logo-ontwerpen

Eiser vordert contractuele boete op grond van auteursrecht en verbod voor openbaarmaken font- en logo-ontwerpen. In het incident vorderen gedaagden opname van alle Zoom-calls om verweer te kunnen voeren dat er nimmer beschermde werken zijn getoond. Voor twee Zoom-calls wordt bevolen een digitale kopie af te geven.

AUTEURSRECHT - EXHIBITIE BEWIJSMATERIAAL

 

Eiseres vordert o.a. betaling van de contractuele boete van € 28.500 wegens een auteursrechtinbreuk en een verbod dat gedaagden haar font- en logo-ontwerpen openbaar maakt of beschikbaar stelt aan het publiek.


Volgens gedaagden zijn er nooit auteursrechtelijk beschermde werken aan getoond of beschikbaar gesteld. Het font en logo dat gedaagden momenteel gebruiken, is door een derde ontworpen en wijkt af van het door eiseres ontworpen font en logo.

In het incident vorderen gedaagden digitale kopieën van alle opnames van alle Zoom-calls die zijn gehouden. 

 

De opname van de Zoom-call zijn nodig om deugdelijk verweer te kunnen voeren en om te onderbouwen dat er nooit beschermde werken zijn getoond. Van twee zoom-calls dienen de opnames te worden verstrekt op basis van 843a Rv. Dat zijn de kennismakingsessie waarin de Pitchdecks aan de orde zijn geweest en de sessie met de presentatie huisstijl en logo’s.

ECLI:NL:RBGEL:2022:5942