Onrechtmatig handelen en bevel tot instrueren van Griekse dochter alsnog afwijzen

22-11-2022 Print this page
IEPT20221115, Hof Den Haag, Pharmathen v Novartis

Octrooi voor werkwijze produceren van octreotide Long Acting Release(LAR)-producten door "verpakken" polymeren. Vordering staken inbreukmakend handelen. Volgens de rechtbank moet Pharmathan, als feitelijk leidinggevende, haar dochtervennootschappen octrooiinbreuk laten staken. Hof vernietigt het vonnis voor zover verboden is onrechtmatig handelen te staken en haar Griekse dochter te instrueren de inbreuk te staken. 
 

OCTROOIRECHT

 

Het hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter enkel voor zover Pharmathen daarbij is verboden onrechtmatig handelen te staken en is geboden Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk op het Griekse deel van EP 519 te staken en wijst die vorderingen alsnog af.

 

Gezien de wijze waarop Pharmathen Global inbreuk maakt, in het bijzonder het leiding geven aan Pharmathen Griekenland, is het gevorderde bevel om Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk te staken wel een passende remedie naast het inbreukverbod, zij het met uitsluiting van inbreuken op het Griekse deel van EP 519 ter vermijding van een botsing met het Griekse vonnis.

 

De conclusie is dat het hoger beroep van Pharmathen Global grotendeels niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis grotendeels bekrachtigen. Alleen het toegewezen verbod op onrechtmatig handelen en het toegewezen bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland voor zover betrekking hebbend op het Griekse deel van EP 519 zal het hof vernietigen en opnieuw rechtdoende alsnog afwijzen. 

 

Voor de duidelijkheid merkt het hof daarbij op dat deze vernietiging geen gevolgen heeft voor het toegewezen bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland voor zover dat betrekking had op andere delen van EP 519 dan het Griekse deel.

 

 

IEPT20221115, Hof Den Haag, Pharmathen Global v Novartis


ECLI:NL:GHDHA:2022:2327