Nawerking franchiseovereenkomst betekent dat handelsnaam gewijzigt dient te worden

05-12-2022 Print this page
IEPT20221116, Rb Limburg, Witran v Terhagen

Na einde franchiseovereenkomst is Witran doorgegaan met het gebruik van de formule. Met de toevoeging 'Limburg' wordt geen betekenisvol onderscheid aangebracht aan goedkoopeenbusjehuren.nl. Staking bevolen.

HANDELSNAAMRECHT - FRANCHISING

Eerder streden partijen al in IEPT20200903 over handelsnaamrecht, waarbij geen sprake zou zijn van een handelsnaamrecht waarop inbreuk werd gemaakt. Partijen hebben een overeenkomst tot gebruik van de formule Goedkoopeenbusjehuren.nl, een onderneming op het gebied van de tijdelijke verhuur van lichte bedrijfsauto’s. Na einde van dit franchisecontract is eiser Witran doorgegaan met het gebruik van de formule. Met de toevoeging ‘limburg’ wordt geen onderscheid van betekenis aangebracht ten opzichte van ‘goedkoopeenbusjehuren.nl’.

 

Witran kan harerzijds het voorgezette gebruik van de formule niet rechtvaardigen met een beroep op een háár eventueel toekomend intellectueel eigendomsrecht, zoals een de handelsnaamrecht. 

 

Niet is ondenkbaar dat Witran op enig moment in of na juni 2015 met een beroep op de Hnw hadden kunnen optreden tegen derden, met name in de regio Urmond tegen handelsnaamgebruik of een daarop gelijkende naam (zie art. 5 Hnw.). Die situatie is hier echter niet aan de orde. 

 

Witran dient het gebruik van de formule op grond van (de nawerking van) de overeenkomst te staken en dient als consequentie daarvan te accepteren dat zij haar onderneming een andere naam moet geven.


IEPT20221116, Rb Limburg, Witran v Terhagen

ECLI:NL:RBLIM:2022:9189