HvJEU: Nadere ompakkingsvereisten in Impexeco en PI Pharma v Novartis

15-01-2024 Print this page
IEPT20221117, HvJEU, Impexeco en PI Pharma v Novartis

Merkinbreuk en ompakken van generiek geneesmiddel in buitenverpakking met merk referentiegeneesmiddel door parallelimporteur?

 

De houder van het merk van een referentiegeneesmiddel en van het merk van een generiek geneesmiddel kan zich ertegen verzetten dat een parallelimporteur dit uit een lidstaat ingevoerd generiek geneesmiddel verhandelt in een andere lidstaat wanneer dat geneesmiddel is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop het merk van het overeenkomstige referentiegeneesmiddel is aangebracht, tenzij, 

 

ten eerste, de twee geneesmiddelen volstrekt identiek zijn en, 

 

ten tweede, de vervanging van het merk voldoet aan de voorwaarden die zijn geformuleerd in punt 79 van het arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C‑427/93, C‑429/93 en C‑436/93, EU:C:1996:282), in punt 32 van het arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑348/04, EU:C:2007:249), en in punt 28 van het arrest van 17 mei 2018, Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16, EU:C:2018:322).

 

IEPT20221117, HvJEU, Impexeco en PI Pharma v Novartis