Afrekening muziekuitgever EMI en zanger The Cats

05-12-2022 Print this page
IEPT20221122, Hof Amsterdam, EMI

Auteurscontractenrecht. Afrekening tussen muziekuitgever en zanger/tekstschrijver The Cats. In geval van subuitgave van zijn werk in het buitenland, de betalingen aan de buitenlandse betrokkenen (de vertaler/hertaler, de arrangeur en de buitenlandse subuitgever) komen in zoverre ten laste van het uitgeversdeel, dat aan hem in elk geval 50% toekomt. 

 

AUTEURSCONTRACT

 

Afrekening tussen zanger/tekstschrijver van The Cats en zijn voormalig muziekuitgever na vele jaren. Voldoende aannemelijk is, dat ook inkomsten aan EMI zijn toegevloeid buiten de door Buma/Stemra geïnde en in de At source cijfers verdisconteerde gelden, te weten inkomsten uit synchronisatierechten.
 

Bij het eerste tussenarrest (IEPT20151222) is geoordeeld dat de uitleg van componist en tekstdichter van het litigieuze werk/de werken juist is waar deze inhoudt dat, in geval van subuitgave van zijn werk in het buitenland, de betalingen aan de buitenlandse betrokkenen (de vertaler/hertaler, de arrangeur en de buitenlandse subuitgever) in zoverre ten laste van het uitgeversdeel komen, dat aan hem in elk geval 50% toekomt. 
 

Appellant is in zoverre in het gelijk gesteld. Verder is vastgesteld dat de overeenkomst is ontbonden per 1 juni 2005. 

Het vonnis betreft de toegekende bedragen van 2000 tot 2005 op basis van €44.420,98 per jaar wordt bekrachtigd. EMI dient nog bedragen te betalen over 2005 t/m 2008.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHAMS:2022:3265