Samenwerking logo I LOVE SAN NICOLAS loopt op niets uit

21-08-2023 Print this page
IEPT20230317, GEA Aruba, I LOVE SAN NICOLAS

Partijen hebben een beoogde samenwerking gestart. Eiser in tussenkomst heeft invulling gegeven aan het logo, Eiser heeft het als merk geregistreerd, maar er is ook toestemming gegeven om muurschilderingen en T-shirts te maken. Al bij al is de samenwerking op niets uitgelopen en is de precieze gang van zaken en afspraken onduidelijk. Kort geding leent zich niet voor nader onderzoek. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

Eiser heeft het woord(beeld)merk I LOVE SAN NICOLAS geregistreerd. Eiser heeft gedaagde in het kader van beoogde samenwerking toestemming gegeven muurschilderingen te maken en t-shirts te bedrukken met het woord-beeldmerk. Eiser in tussenkomst legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij (de invulling van) het logo heeft ontworpen en daarom de auteursrechtelijk gezien de maker van het logo en de rechthebbende is, daarvoor is geen registratie gedaan. Eiser heeft achter zijn rug om het logo als merk geregistreerd. 

 

Vanaf begin 2022 is een partnerschap gaande tussen partijen, waarbij eiser het trademark “I love San Nicolas” inbracht, [eiser in tussenkomst] het logo en zijn creativiteit en gedaagde zijn zakelijk brein. Nadat een poging om tot een samenwerking te komen op niets was uitgelopen, heeft eiser te kwader trouw het merk “I love San Nicolas” en het logo geregistreerd. Eiser en eiser in tussenkomst kwamen maandelijks bijeen kwamen om samen te werken en het logo te ontwikkelen. 

 

Al het publieke gebruik van het doorontwikkelde logo is steeds onder auspiciën van eiser gedaan en door hem (mede) betaald. Eiser heeft het merk consequent gebruikt en eiser in tussenkomst heeft nooit eerder aanspraak op het auteursrecht gemaakt.

 

Gelet op dit alles is niet duidelijk wat de precieze gang van zaken is geweest en welke afspraken al dan niet zijn gemaakt omtrent IE-rechten. Om tot een eenduidig oordeel te kunnen komen is derhalve nader onderzoek nodig, waarvoor de kort gedingprocedure zich niet leent.

 

Vorderingen worden afgewezen. Eisers worden veroordeeld in de kosten van gedaagden. Eiser in tussenkomst wordt veroordeeld in de proceskosten van eisers.


ECLI:NL:OGEAA:2023:122