Opzegging distributieovereenkomst brommobielen met aanzegtermijn van twee jaar is niet schadeplichtig

30-04-2024 Print this page
IEPT20230329, Rb Limburg, GMS-Minicar v Ligier

De opzegging van de distributieovereenkomst van kleine personenauto's, brommobielen met een termijn van 2 jaar is vanuit verbintenisrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief geoorloofd. Geen schadeverplichting.

 

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST
 

Ligier is een Franse fabrikant van kleine personenauto’s met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. GMS is in het verleden aangesteld als officiële Nederlandse importeur van brommobielen van het merk Microcar sinds 1998 en van het merk Ligier sedert 2014. Minicar is zustervennootschap van GMS. Partijen hebben een distributieovereenkomst. Ligier heeft bij brief aan GMS van 2 september 2019 het einde tegen 2 september 2021 aangezegd.


In de distributieovereenkomst is de opzeggingsregeling bepaald in artikel X, lid 1, eerste alinea. Er is daarna een mondelinge nieuwe overeenkomst gesloten zonder opzeggingsregeling. Echter geldt de oude opzeggingsregeling met een opzegtermijn van 2 jaar.


Ligier wilde af van het, voor haar unieke, tweeledige distributienetwerk voor Microcar en Ligier voertuigen in Nederland en wenste één distributeur voor beide merken in Nederland. De rechtbank is van oordeel dat het Ligier vrijstaat om de wijze van distributie naar eigen inzicht te organiseren.


Bezien vanuit verbintenisrechtelijk perspectief mocht opzeggen op de wijze zoals zij gedaan heeft en zonder dat zij daarbij schadeplichtig jegens GMS is geworden.


Ook vanuit medediningsrechtelijk perspectief is er geen beperking.


De vorderingen van GMS-Minicar worden afgewezen.


ECLI:NL:RBLIM:2023:2115