Duurovereenkomst marketingdiensten vernietigt vanwege dwaling

18-01-2024 Print this page
IEPT20230329, Rb Midden-Nederland, MKB Clickservice

Duurovereenkomst met betrekking tot marketingdiensten (ontwikkeling webshop, call tracking en advertentiecampagne bij Google Ads) in ruil voor een maandelijkse bijdrage. Vernietiging op grond van dwaling in de zin van artikel 6:228 lid 1 sub a BW. Gedaagde hoeft de gevorderde dossierkosten en maandelijkse bijdrage niet te betalen.
 


OPDRACHT

 

Met een vertegenwoordiger van MKB Clickservice is gedaagde overeengekomen op grond waarvan een webshop zou worden ontwikkelt, call tracking wordt leveren en een advertentiecampagne bij Google Ads wordt aangemaakt en beheert. In ruil voor deze diensten zou [gedaagde] een maandelijkse bijdrage van € 240,79 inclusief btw aan MKB Clickservice betalen.

 

Gedaagde vindt dat hij niets aan MKB Clickservice hoeft te betalen. Volgens gedaagde zou MKB Clickservice in ruil voor de maandelijkse bijdrage advertenties op Google plaatsen, dat is nooit gebeurd. De advertenties zouden zich richten op zijn reparatieservice. De webshop zou MKB Clickservice zo promoten dat zijn reparatieservice bovenaan de zoekresultaten op Google zou komen te staan. De overeenkomst is in de tweede week van juni 2021 stopgezet.

 

De kantonrechter acht dat er sprake is van dwaling.

 

Gedaagde betaalde voor advertenties elke maand een bedrag aan Google. Dat bedrag was volgens [gedaagde] afhankelijk van het aantal clicks op de advertenties en varieerde van € 300,- tot € 450,-. Gedaagde dacht dat hij in plaats van het voornoemde variabele bedrag dat hij aan Google betaalde voortaan een vast lager bedrag van € 240,79 inclusief btw per maand aan MKB Clickservice zou gaan betalen en dat hij er ook nog eens een webshop bij zou krijgen.

 

Onjuiste voorstelling van zaken is te wijten aan een inlichting van MKB Clickservice. Tijdens de mondelinge behandeling heeft gedaagde toegelicht hoe het gesprek met de vertegenwoordiger in 2021 is verlopen, welk aanbod de vertegenwoordiger heeft gedaan en waarom er dus daarom €0 adverteerbudget in de overeenkomst is ingevuld. Een verdere onderbouwing (met documenten) kan niet van [gedaagde] worden verwacht, omdat hij zich beroept op een mondelinge afspraak.

 

Gedaagde had de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet gesloten. Gedaagde heeft uitgelegd dat hij voor zijn bedrijf geen webshop nodig heeft en dat het hem bij het sluiten van de overeenkomst hoofdzakelijk ging om de advertenties op Google voor een vast laag bedrag per maand.

 

Vorderingen van MKB Clickservice worden afgewezen.

 

ECLI:NL:RBMNE:2023:6992