Geen verwijdering Facebookpost over Pomeranian hondenfokker

26-05-2023 Print this page
IEPT20230420, Rb Limburg, Pomeranian fokker v Meta
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Michiel Coops en Else Groen, Kennedy Van der Laan)

Meta niet gehouden posts over Pomeranianfokker van Facebook te verwijderen: eiser onvoldoende onderbouwd dat de inhoud van de post onjuist is, comments zijn niet onmiskenbaar onrechtmatig en openbaar maken zakelijk adres is geen doxing en eiser auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd. 

PUBLICATIES - AUTEURSRECHT - CITEREN

Het Hof (IEPT20240312) heeft het vonnis bekrachtigd. 

 

Pomeranian fokker heeft Meta - beheerder van o.a. Facebook - op de hoogte gesteld van publicaties van posts en comments over haar die volgens haar onterecht en niet juist zijn en feitelijke onderbouwing missen. 

 

De fokker vordert het verwijderen en verwijderd houden van posts en comments.  De fokker stelt dat de post vals is en beschrijft de volstrekt gebruikelijk gang van zaken voor doorverkoop van puppy's. In kort geding is in beginsel geen plaats voor nader onderzoek en kan niet eenduidig worden vastgesteld dat de inhoud onjuist was. Er zijn geen stukken overlegt waaruit blijkt dat de fokker de puppy's van een tussenhandelaar heeft gekocht.

 

Door de gekozen bewoording is er sprake van een waarschuwing voor een situatie die als een misstand werd gezien. De uitlating “sick people” in de eerste comment is weliswaar geen flatteuze uitlating, maar het recht op vrijheid van meningsuiting omvat ook het recht om “to offend, shock or disturb”. 

 

Meta heeft aangevoerd dat van auteursrechtinbreuk geen bewijs is geleverd. Het is onduidelijk is of de afbeelding die op het screenshot te zien is überhaupt auteursrechtelijk is beschermd en als dit al het geval is, of de fokker de auteursrechthebbende hierop is. Eventueel valt het gebruik valt binnen het citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet. Ook vanuit auteursrechtelijk oogpunt is de content dus niet onmiskenbaar onrechtmatig.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en wijst de fokker in de proceskosten van €1.755,00.

 

IEPT20230420, Rb Limburg, Pomeranian fokker v Meta

 

ECLI:NL:RBLIM:2023:2700