Only M verstrekt na buy-outperiode foto's van modellen aan wederverkopers

16-01-2024 Print this page
IEPT20230425, Rb Overijssel, Modellen v Only M

Partijen hebben boekingsovereenkomsten gesloten voor foto’s van de modellen die bij managementbureau van eiseres zijn aangesloten. Only M heeft in strijd met deze boekingsovereenkomsten de foto’s van de modellen aan wederverkopers verstrekt na de afgesproken buy-outperiode, die de foto’s op hun website hebben geplaatst. Dat is een tekortkoming in de nakoming die Only M schadeplichtig maakt. De schade wordt vastgesteld aan de hand van de overgelegde gegevens. De vorderingen van de modellen worden afgewezen omdat zij eiseres1 hebben gemachtigd de inkomsten in verband met hun beroepsactiviteiten ten behoeve van hen te ontvangen.

 

PORTRETRECHT
 


Eisers vorderen staking van het gebruik van de portretten, en dat haar wederverkopers het gebruik te verbieden en daarop toe te zien.


Aangezien Only M de foto’s aan haar wederverkopers heeft verstrekt, zullen de vorderingen tot veroordeling van Only M om het gebruik van de foto’s in strijd met de boekingsovereenkomsten te staken en om haar wederverkopers te verbieden de foto’s te gebruiken en erop toe te zien dat zij zich daaraan houden, worden toegewezen.


Eiseres 1 heeft aangevoerd dat het dossier te omvangrijk zou worden als zij alle bewijzen van het gebruik van de foto’s zou overleggen. De omvang van een dossier is evenwel geen reden om de vordering niet met bewijsmateriaal te onderbouwen. Eisererssen had een compilatie kunnen overleggen, maar ook dat heeft ze niet gedaan.

 

Deze schade bestaat namelijk uit de vergoeding die Only M had moeten betalen voor het verruimen van de reikwijdte van de buy-out periodes voor dit gebruik. Op het moment van de schending van de boekingsovereenkomsten had eiseres hier nog geen tarievenlijsten voor. Nu zij echter onbetwist heeft gesteld dat de door haar overgelegde tarievenlijsten vergelijkbaar zijn met de tarieven van andere modellenbureaus, is de kantonrechter van oordeel dat haar schade op basis van deze tarieven kan worden berekend.

 

De schade zal hierna per boekingsovereenkomst worden bepaald. In de door [eiseres 1] overgelegde Excel-sheets heeft zij berekend hoeveel Only M per jaar verschuldigd is voor het gebruik van de foto’s door haar wederverkopers, per land waarin ze gebruikt worden. Deze bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde vergoedingen van de modellen (welke niet zijn betwist), vermeerderd met de betreffende percentages zoals die uit de overgelegde tarievenlijsten volgen, de management fee en de btw. Deze bedragen zullen dan ook worden overgenomen tot een totaal van een bedrag van €2.465,54.
 

ECLI:NL:RBOVE:2023:3033