Biografie-auteursopdracht: Niet wat moeder verwachtte, maar mocht verwachten

28-03-2024 Print this page
IEPT20230510, Rb Amsterdam, Moeder v Biograaf

Moeder (eiser) heeft de wens om het levensverhaal van haar dochter te laten schrijven. Het (voorlopige) resultaat stelt haar teleur. Creatieve vrijheid van de biograaf-auteur. Geen basis om verder te gaan. Toewijzing van de helft overeengekomen honorarium.
 

Foto: Birgit Kunst-Verboon

OPDRACHTOVEREENKOMST

 

Moeder (eiser) heeft de wens om het levensverhaal van haar dochter te laten schrijven. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarbij opdrachtgever dagboekaantekeningen en andere relevante documentatie verstrekt en de auteur uiterlijk na een jaar het bijeengegaarde materiaal heeft gerangschikt om met het schrijfproces aan te vangen.


Het manuscript van ongeveer 100 pagina's stelt teleur, is ondermaats, onjuist, onzorgvuldig, langdradig en zelfs evident tegenstrijdig en onwaar. Via de raadsvrouw wordt auteur in gebreke gesteld. Daarop is gereageerd, onder meer: "Het komt mij onredelijk voor om na een jaar van literatuurstudie, interviews afnemen en uitwerken, bouwen aan opzet, structurering en het schrijven van de eerste tien hoofdstukken, plotseling te zeggen: dit bevalt me niet, het moet helemaal opnieuw."


In conventie wordt ontbinding gevorderd en terugbetaling van €13.300. In reconventie vordert gedaagde om €13.600 te betalen.

 

De vraag is echter niet wat eiser verwachtte, maar wat zij in de gegeven omstandigheden op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Eiser is bij de mondelinge behandeling gevraagd of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een boek van auteur heeft gelezen. Dat was niet het geval. Gedaagde heeft geen voorstelling gemaakt van de schrijfstijl die zij zou kunnen verwachten.


De auteur heeft een grote vrijheid en de verwijten van taalgebruik en structuur stuiten hierop af.

 

Eiser heeft gesteld dat auteur in verzuim is, omdat hij niet binnen de gestelde termijn het manuscript naar aanleiding van haar reactie heeft aangepast. De rechtbank verwerpt deze stelling. Het opgeleverde manuscript zou nog aanpassing behoeven, maar dat betekent niet dat van auteur verwacht mocht worden dat hij dit geheel conform de schriftelijke opmerkingen zou aanpassen. Aanpassingen kunnen alleen in goed onderling overleg kunnen plaatsvinden. Uit het geheel van de reacties blijkt echter van een zo grote onvrede met het opgeleverde manuscript dat auteur daaruit terecht de conclusie heeft getrokken dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk was.


Ter zitting is komen vast te staan dat partijen niet met elkaar verder willen.


Overwogen wordt dat auteur met het rangschikken van de verstrekte informatie en de opzet van de eerste helft van het boek de helft van het overeengekomen werk heeft verricht. De vergoeding daarvoor bedraagt de helft van het totaalbedrag van € 40.000, ofwel € 20.000. Nu eiser al € 13.000 heeft betaald, is zij de auteur nog € 7.000 verschuldigd.

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:8768