Toegestaan om inhoudelijk onvrede over dienst op klantbeoordelingssite en social media te uiten

23-01-2024 Print this page
IEPT20230517, Rb Overijssel, Steza v Horse Aquatherapy

Horse Aquatherapy heeft op Facebook, via een klantenbeoordelingswebsite en een Google berichten geplaatst. De vordering tot verwijdering vanwege gesteld onrechtmatige uitlatingen via social media en reviewsites worden afgewezen. Recht op vrije meningsuiting tegenover de bescherming zakelijke reputatie betekent echter niet dat klanten alleen positieve ervaringen zouden mogen delen, maar aan negatieve ervaringen beslist geen ruchtbaarheid mogen geven. Uitlatingen zijn niet onrechtmatig.


PUBLICATIES

 

Binnen een vrije maatschappij waarin vrij (maatschappelijk) debat mogelijk moet zijn, komen uitlatingen via social media een bijzondere betekenis toe, waarbij mening en opinies moeten kunnen worden gedeeld. Daarbij staat voorop dat ook iemand die meent dat hem of haar een slechte behandeling ten deel is gevallen, vrij is om die onvrede publiekelijk te uiten. Het komt er bij de beoordeling of een uiting onrechtmatig is op aan om per geval een afweging te maken tussen enerzijds het belang (van [partij] ) op bescherming van de vrijheid van meningsuiting, en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (van Steza).


Hoewel het om korte berichten op social media gaat, die naar hun aard de nodige nuance missen, schemert in die berichten door dat de verwijten aan het adres van Steza in de beleving van de schrijver daarvan zijn ingegeven door concrete ervaringen (bijv. met trekkracht), en dus in de beleving van de schrijver niet zonder onderbouwing zullen zijn. Het belang van Steza om haar zakelijke reputatie beschermd te zien reikt in dit geval niet zover dat [partij] niet op deze manier haar kennelijke ongenoegen over de dienstverlening van Steza mag uiten.


Voor de uitingen op de beoordelingssite en Google review geldt dat deze nadrukkelijk het karakter van een recensie hebben. Het is voor iemand die meent dat zij slecht behandeld is in beginsel geoorloofd om haar onvrede publiekelijk te uiten, temeer nu kritiek op zakelijk handelen eerder toelaatbaar is dan als het om een persoon gaat. De gewraakte uitlatingen richten zich op het geven van een inhoudelijke beschrijving van haar onvrede, en het onnodig grieven in die uitlating staat niet voorop.

 

Op de website is het de bedoeling dat klanten (van Steza) hun ervaringen delen. Dat die ervaring niet positief is, is niet een reden om die achterwege te laten. Als in het standpunt van Steza besloten ligt dat klanten alleen positieve ervaringen zouden mogen delen, maar aan negatieve ervaringen beslist geen ruchtbaarheid mogen geven, dan gaat de rechtbank daar niet in mee.

 

ECLI:NL:RBOVE:2023:2690