Berichten Baudet waarin corona-maatregelingen worden vergeleken met Holocaust bagatelliserend

25-05-2023 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20230523, Hof Amsterdam, Baudet v CIDI
(Met dank aan Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger)

Baudet confronteert zijn publiek met een vergelijking tussen het lot van ongevaccineerden en het lot van Joden tijdens holocaust: bij de berichten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de holocaust of is de verwijzing evident door gebruik van foto of naam concentratiekamp. Berichten zijn als bagatelliseren van de holocaust op te vatten: instrumenteel gebruik Holocaust leidt tot schending persoonlijke rechten overlevenden en nabestaanden. Uitlatingen wakkeren antisemitisch gedachtegoed aan: Antisemitische uitlatingen worden met name geplaats als steunbetuigingen aan de uitlatingen van Baudet. Hoedanigheid als parlementslid kan niet worden beschouwd als een omstandigheid die de verantwoordelijkheid beperkt: cruciaal dat politici uitingen vermijden die onverdraagzaamheid kunnen aanwakkeren

 

PUBLICATIE

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 15 december 2021 waarin werd geoordeeld dat Baudet tweets moest verwijderen waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust.

 

Het Hof Amsterdam komt in haar arrest van 23 mei 2023 niet tot een andere conclusie. Het komt erop neer dat Baudet zonder feitelijke grond de positie van ongevaccineerden heeft vergeleken met de positie van Joden tijdens de Holocaust. Dat leidt tot het bagatelliseren van de Holocaust en levert daarmee een inbreuk op op de rechten van de overlevenden van de Holocaust en de nabestaanden van de slachtoffers daarvan. Baudet heeft niet rechtstreeks de Holocaust geminimaliseerd, maar heeft de holocaust als instrument gebruikt om zijn standpunt onder de aandacht te brengen. Dit is op te vatten als het bagatelliseren van de holocaust en dat schaadt de persoonlijke rechten van overlevenden en nabestaanden. Het is voldoende aannemelijk dat de berichten hebben geleid tot de verspreiding van antisemitische uitlatingen. De rechten van de overlevenden en nabestaanden prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting van Baudet.

 

Het hof merkt op dat de corona-maatregelen waarop de berichten betrekking op hadden, inmiddels al geruime tijd niet meer actueel zijn en geen onderwerp meer zijn van het maatschappelijk debat. Op dit moment heeft Baudet dus geen een in een maatschappelijk debat gelegen zwaarwegend belang bij het wederom online kunnen plaatsen van inmiddels verwijderde berichten.

 

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

 

IEPT20230523, Hof Amsterdam, Baudet v CIDI

 

ECLI:NL:GHAMS:2023:1139