BREIN verkrijgt dynamische blokkade in het kader van Convenant Blokkeren Websites

01-06-2023 Print this page
IEPT20230526, Rb Rotterdam, BREIN v KPN

Toewijzing vordering dynamische blokkade. Er is sprake van een inbreuk. Er is voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel. Er is geen aanleiding tot vrezen dat toewijzing van de gevorderde blokkade leidt tot nodeloos ontzeggen van rechtmatige informatie. De gevorderde blokkering is effectief. Vrijheid van ondernemerschap van KPN wordt niet onredelijk beperkt. Blokkeringsverzoek is niet te ruim.

AUTEURSRECHT

 

Lookmovie is een online streamingsdienst die kopieën van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en series op verzoek beschikbaar stelt aan het publiek. Lookmovie stelt die films en series – waaronder Nederlandse films en films met Nederlandse ondertitels – gratis ter beschikking. Gebruikers kunnen tegen betaling een premium account krijgen, waardoor zij geen advertenties hoeven te kijken, een grotere keuze hebben en beschermde content kunnen aanvragen. Lookmovie is beschikbaar via veertien hoofddomeinen. Zij maakt ook gebruik van proxy- en mirrorsites. Ook Flixtor is een online streamingsdienst.

 

In oktober 2021 is het ‘Convenant Blokkeren Websites’ door onder andere BREIN en KPN ondertekend en in werking getreden. Op grond van het Convenant zijn de toegetreden internetaccessproviders gehouden om een bevel van een Nederlandse rechter tot blokkering van websites die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten uit te voeren, op voorwaarde dat er tegen één van die providers vonnis wordt gewezen in een procedure op tegenspraak. 

Vóór het aanhangig maken van het kort geding is het stappenplan doorlopen per platform en per domein waarmee deze diensten toegankelijk zijn. Van BREIN kan niet worden verwacht dat zij eerst nog meer of andere stappen volgt om te proberen de inbreuken te beëindigen. Er is daarom voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel.

 

Er is geen aanleiding te vrezen dat toewijzing van de gevorderde blokkade leidt tot nodeloos ontzeggen van rechtmatige toegang tot informatie. De gevorderde blokkering is effectief. Vrijheid van ondernemerschap KPN wordt niet onredelijk beperkt. Het blokkeringsverzoek is niet te ruim. Dynamische blokkade mag en is niet te ruim geformuleerd. Beperking IP-adressen onrechtmatige platforms met eenzelfde of vrijwel identieke inhoud. Uitvoeringstermijn van vijf werkdagen is redelijk en werkbaar.


De voorzieningenrechter oordeelt dat de door BREIN gevorderde (dynamische) blokkade verenigbaar is met het rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap. De vorderingen van BREIN om de toegang van haar abonnees tot de (sub)domeinnamen en IP-adressen via welke Lookmovie en Flixtor opereren of zullen gaan opereren, te blokkeren en geblokkeerd te houden, worden daarom toegewezen.
 

Als op enig moment in de toekomst blijkt dat een als uitkomst van dit geding op te leggen bevel of maatregel vanwege veranderde omstandigheden niet meer verenigbaar is met het rechtvaardige evenwicht tussen de betrokken grondrechten, het Nederlandse recht voldoende mogelijkheden biedt om de door de relevante grondrechten beschermde belangen adequaat te beschermen. Dit geldt ook voor derden die daarbij belang hebben. Een dergelijke omstandigheid is nu in ieder geval niet aan de orde.

 

IEPT20230526, Rb Rotterdam, BREIN v KPN

ECLI:NL:RBROT:2023:4373