45j Aw beperkt tot onderhoudswerkzaamheden die technisch absoluut vereist zijn voor het doel

04-01-2024 Print this page
IEPT20230606, Hof Arnhem-Leeuwarden, Rainbow v Transportinfo
(Met dank aan Daan Breuking en Luuk Jonker, Holla legal & tax)

Toerekenbare inbreuk op software-auteursrecht door niet technisch  noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (artikel 45j Aw). 

Het hof gaat met de rechtbank ervanuit dat Transportinfo met het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden genoemd in het accountantsrapport inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Rainbow op de TMS-software. 

 

Schade begroot op winst die Transportinfo met onrechtmatige onderhoudswerkzaamheden heeft genoten: € 15.135.

 

AUTEURSRECHT
 

IEPT20230606, Hof Arnhem-Leeuwarden, Rainbow v Transportinfo
 


Kopie oorspronkelijk arrest