Geen verkapt IT-deskundigenonderzoek op grond van 843a Rv om gebruik bedrijfsgeheimen te onderzoeken

26-01-2024 Print this page
IEPT20230607, Rb Rotterdam, Relatics v Semantx

Relatics vordert ge- en verboden die erop neerkomen dat Semantx een softwareplatform heeft ontwikkeld met gebruikmaking van bedrijfsgeheime kennis. Zonder deze kennis te specificeren, wat ingaat tegen het beginsel van interne openbaarheid, wordt hier een verkapt deskundigenonderzoek gevorderd. Dat is niet op grond van 843a Rv toewijsbaar. In het incident wordt het gevorderde afgewezen.


EXHIBITIE BEWIJSMATERIAAL 843a Rv

 

Relatics heeft een softwareplatform ontwikkeld dat wordt gebruik om informatie binnen bouw- en infrastructuurprojecten te beheren. Enkele gedaagden zijn werknemers geweest bij Relatics en hebben Semantx opgericht die idem platform hebben ontwikkeld.

 

Relatics vordert verklaringen voor recht, ge- en verboden die erop neerkomen dat Semantx op rechtmatige wijze bedrijfsgeheime kennis en knowhow hebben gebruikt en dat er auteursrechtinbreuk wordt gepleegd en dat enkele gedaagden hun geheimhoudingsbedingen niet nakomen en dat dat moet staken.

 

Relatics vordert nu dat een deskundige de broncodes gaan vergelijken, dat is materieel bezien het gelasten van een (voorlopig)deskundigenonderzoek en is niet op grond van 843a Rv toewijsbaar die slechts de mogelijkheid geeft tot het verstrekken van inzage in bescheiden. Los daarvan is er onvoldoende gesteld om dergelijk onderzoek te rechtvaardigen.

 

Relatics heeft ook in het geheel niet geconcretiseerd welke van haar bedrijfsgeheimen zouden zijn (her)gebruikt door Semantx en wil alleen de deskundige schriftelijk en mondeling informatie verstrekken waaruit haar kennis en knowhow blijkt. Dat verdraagt zich niet met het beginsel van interne openbaarheid van de procedure en past niet in het stelsel van de wet dat beide partijen gelijk geïnformeerd zijn. Dat zou weggenomen kunnen worden door toepassing van het vertrouwelijkheidsregime, daar is niet om verzocht.

 

Relatics wordt veroordeeld in de proceskosten van Semantx. Tussen partijen bestaat ook geen overeenstemming over de omvang van het IE-deel. Gelet op de processtukken en hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen zal de rechtbank het IE-deel bepalen voor 25%, met een maximum van €5.000 vanwege de complexiteit van het incident in de bodemzaak. Daarbij komt nog een deel niet-IE-deel waaronder bedrijfsgeheimen. De kosten worden begroot op €12.768,88.

 

In de hoofdzaak wordt de zaak weer op de rol geplaatst.

 

Kopie oorspronkelijke uitspraak