Doorhaling van registratie IE-rechten bij Chinese douane

14-08-2023 Print this page
IEPT20230704, Hof Den Bosch, Grafix v RMS

Doorhaling van registratie van IE-rechten bij de Chinese douane. Er is een IE-stappenplan overeengekomen wanneer er toch IE-inbreuk wordt gepleegd. Nakoming vaststellingsovereenkomst. VSO II bevat juist een specifieke bepaling voor de beëindiging van die overeenkomst met een ‘stappenplan’ dat anders luidt dan dat van de LOI. Afwijzing van vorderingen, ook in hoger beroep. Belang van Grafix bij instandhouding van de douane-registratie weegt niet op tegen beëindiging in het belang van RMS. Risico op oponthoud is groter, wanneer niet geregistreerd, maar het risico is klein en snel kunnen ze weer over goederen beschikken.


HANDHAVING
 

Grafix stelt dat het haar, ook zonder douane-registratie, volgens Chinees recht is toegestaan om producten in China te produceren onder het merk GRAFIX en deze vervolgens te exporteren naar Europa waar Grafix houder is van het merk GRAFIX.  

 

Naar het oordeel van het hof weegt het belang van Grafix bij instandhouding van de douane-registratie in afwachting van een oordeel in een bodemprocedure over de verplichting van RMS c.s. daartoe, niet op tegen het belang van RMS c.s. bij het beëindigen daarvan. Volgens de eigen stellingen van Grafix is het haar toegestaan om goederen in China onder het merk GRAFIX te produceren voor export naar Europa. Daarvoor heeft zij de douane-registratie dus niet nodig. Het is aannemelijk dat het risico van oponthoud door inspectie en onderzoek door de Chinese douane groter is wanneer Grafix niet meer beschikt over de douane-registratie. Uit de door Grafix overgelegde communicatie aan de partijen die voor haar produceren volgt echter dat Grafix het risico van een douane-interventie inschat als klein, en dat Grafix verwacht bij een eventuele interventie snel weer over de goederen te kunnen beschikken.

 

Het is niet aannemelijk dat de vordering van Grafix in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het, mede gelet op de belangen van partijen over en weer zoals hiervoor overwogen, gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd.

 

De vorderingen werden eerder afgewezen (IEPT20230213) en dat wordt nu bevestigd.

ECLI:NL:GHSHE:2023:2219