Hondengoeroe mag aangeven hondenschoolhouder 'opgepakt zou moeten worden'

15-01-2024 Print this page
IEPT20230719, Rb Gelderland, hondenschool v hondengoeroe

Kern van de zaak is of de uitlatingen die gedaagde heeft gedaan in televisieprogramma RAMBAM over met een verborgen camera opgenomen beelden in de hondenschool van eiseres, onrechtmatig zijn jegens eiseres. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen.

PUBLICATIE  & PRIVACY

 

Eiseres stelt dat sprake is van onrechtmatig handelen door op initiatief en in samenwerking met gedaagde - een gezaghebbend persoon op het gebied van hondentraining - een TV-uitzending van Rambam te maken. Daarin werden beelden getoond die met verborgen camera zijn opgenomen en heeft gedaagde zijn ongenoegen geuit over het feit dat een jonge hond met een flesje grond op zijn kop werd geslagen. Eiseres vordert voor recht voor verklaard dat gedaagde - de hondengoeroe - onrechtmatig heeft gehandeld door haar van dierenmishandeling te beschuldigen en vordert o.a. rectificatie.

 

Gedaagde heeft niet meer gedaan dan zijn ongenoegen uiten bij het zien van de beelden waarbij eiseres een jonge hond met een flesje grind op zijn kop laat slaan. Hij zegt hierbij niet letterlijk dat sprake is van dierenmishandeling. Zijn uitlatingen moeten aangemerkt worden als gewoon taalgebruik van een dierenliefhebber en niet van een juridisch geschoold persoon die oordeelt of al dan niet sprake is van een strafbaar feit.

 

De stelling van eiseres dat gedaagde zich met voormelde uitlatingen heeft schuldig gemaakt aan onjuiste verdachtmaking van dierenmishandeling, volgt de rechtbank niet. Gedaagde heeft onweersproken aangevoerd dat in geen enkele trainingsmethode past dat een hond geslagen wordt. Anders dan eiseres ter zitting heeft beweerd, stelt de rechtbank wel vast dat uit de beelden met het geluid genoegzaam volgt dat eiseres het hondje op de kop raakte/sloeg. De rechtbank vindt hiervoor voldoende steun in de woorden van eiseres: “dan pak je dat flesje en geef je haar een paar goeie rammen op de kop ja”, “De ene keer gooi je en de andere keer geef je er gewoon een mep mee” en “Ja op zijn kop”. Ook zegt eiseres: “Hij zal er wel even wat van voelen ja”.

 

Het feit dat dit gedrag van eiseres strafrechtelijk niet kan worden gekwalificeerd als dierenmishandeling, maakt niet dat het daarmee goedgekeurd is. Dat [gedaagde sub 1] daarop reageerde met afschuw, valt hem niet te verwijten. Zijn reactie was uitsluitend gebaseerd op het zien en horen van voormeld ontoelaatbaar gedrag tijdens een hondentraining. In de context waarin daarbij het woord “opgepakt” is gebruikt, kan die uitlating niet worden begrepen als een formele juridische stellingname met betrekking tot dierenmishandeling en evenmin worden gezien als opruiend. De in de TV-uitzending aan gedaagde getoonde beelden vormden een voldoende feitelijke basis ter rechtvaardiging van de aard en omvang van de uitlatingen.
 

De gevraagde vorderingen worden afgewezen.

 

ECLI:NL:RBGEL:2023:4255