In de stelling dat van groothandelaar of importeur is gekocht, ligt een vrijwaringsplicht

15-01-2024 Print this page
IEPT20230802, GvEA Aruba, Island Foods-Hua Mei-Sing Fung

Oproeping in vrijwaring van groothandelaar en twee importeurs. Van hen zijn flessen van merk X gekocht die zonder enige bewerking zijn doorverkocht aan consumenten. In de onderbouwde stelling ligt besloten dat zij met de leverancier een rechtsverhouding hebben die een verplichting tot vrijwaring meebrengt. Partijen worden opgeroepen in vrijwaring.

VRIJWARING

 

Het gerecht stelt voorop dat voorwaarde voor de toewijzing van de incidentele vorderingen van Sing Fung en Hua Mei is dat de door hen in vrijwaring op te roepen borgen (Palmera respectievelijk Mariel) krachtens een rechtsverhouding met Sing Fung respectievelijk Hua Mei verplicht zijn de nadelige gevolgen van een eventuele veroordeling van Sing Fung respectievelijk Hua Mei in de hoofdzaak geheel of ten dele te dragen.
 

Sing Fung stelt dat zij flessen [x] heeft gekocht van groothandelaar Palmera en die zonder enige nadere bewerking heeft (door)verkocht aan consumenten. In die onderbouwde stelling van Sing Fung ligt besloten dat Sing Fung met Palmera een rechtsverhouding heeft die voor Palmera een verplichting tot vrijwaring meebrengt.

 

Hua Mei stelt dat zij flessen [vennootschap 1] heeft gekocht van twee importeurs, waaronder Mariel en die zonder verdere bewerking heeft doorverkocht. De eigen aansprakelijkheid van Hua Mei is onderwerp van geschil in de hoofdprocedure.

 

Zowel Palmera als Mariel worden opgeroepen in vrijwaring. De hoofdzaak is naar de rolzitting verwezen.

 

ECLI:NL:OGEAA:2023:112