Gebruikte font en logo stemmen niet overeen met Osees ontwerp

16-08-2023 Print this page
IEPT20230802, Rb Gelderland, Osees

Osees vordert - naast contractuele vorderingen - een betaling van een contractuele boete van €28.500 wegens auteursrechtinbreuk op font en logo-ontwerpen. Gedaagde gebruikt een ander font en logo dat door een derde is ontworpen. Voor zover er al een auteursrechtelijk beschermd werk is geldt dat er dusdanige verschillen zijn dat er geen overeenstemming is.

AUTEURSRECHT

 

Osees adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van onder meer merkpositionering, bedrijfsidentiteit, huisstijl, business modellen en verdienmodellen. De eenmanszaak en faciliteert onder meer ruimten voor retreats, trainingen en workshops. 

 

Osees vordert - naast contractrechtelijke kwesties - ook betaling van de contractuele boete van € 28.500,00 wegens een auteursrechtinbreuk en een verbod dat gedaagde de font- en logo-ontwerpen die Osees heeft gemaakt openbaar maakt of beschikbaar stelt aan het publiek.

 

Als verweer voert gedaagde aan dat de vorderingen van Osees ten aanzien van de vermeende auteursrechtelijke inbreuk moeten worden afgewezen omdat er nooit auteursrechtelijk beschermde werken aan gedaagde zijn getoond of beschikbaar gesteld. Het font en logo dat gedaagde momenteel gebruikt, is door een derde ontworpen en wijkt af van het door Osees ontworpen font en logo.

 

De rechtbank wijst het gevorderd verbod op het gebruik van font- en logo-ontwerpen en de daarmee samenhangende betaling van een boete wegens een inbreuk op het auteursrecht af. Voor zover al sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en niet slechts van een algemeen verkrijgbaar font, geldt het volgende. Er zijn dusdanige verschillen tussen het gepresenteerde font en het gebruikte font dat geen sprake is van een inbreuk. De gelijkenis tussen de letters O en T is daartoe te gering. 

 

Proceskosten: salaris advocaat IE-component € 2.000,00.

 

ECLI:NL:RBGEL:2023:4401