Initiatief om koffiekopjes na te maken lag bij Beukenhorst

18-01-2024 Print this page
IEPT20230802, Rb Gelderland, Royal Tableware v Beukenhorst

Vernietiging inbreukmakende kopjes onvoldoende onderbouwd. Berekening van de schade door Royal Tableware correct uitgevoerd: niet onderbouwd door Beukenhorst dat nieuw ingekochte kopjes dienden ter vervanging van inbreukmakende kopjes, inbreukmaker kan niet onder diens schadeplicht uitkomen door alsnog rechtmatige producten in te kopen en berekening bij wege van schatting wegens gebrek aan concrete, verifieerbare informatie. Geen schadevergoeding vanwege verlies aan exclusiviteit toegekend, want vergoeding gederfde winst voldoende. Oproep van Baten in vrijwaring afgewezen: Beukenhorst had niet mogen afleiden dat Baten geen inbreuk op rechten van derden heeft gegarandeerd en initiatief namaken kopjes lag bij Beukenhorst. 

AUTEURSRECHT - VRIJWARING

 

Beukenhorst herhaalt haar stelling dat de voorraad kopjes is vernietigd. In het tussenvonnis IEPT20220928 is reeds geoordeeld dat Beukenhorst deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd en de verweren van Beukenhorst zijn in dat verband verworpen.

 

Beukenhorst werpt op dat zij "in de tussenliggende periode" nieuwe kopjes heeft afgenomen van APD, de agent van Royal Tableware. Dat ingekochte kopjes daadwerkelijk dienden ter vervanging van de eerder
verkochte inbreukmakende kopjes, is niet onderbouwd. In de tweede plaats kan een inbreukmaker niet onder diens schadeplicht uitkomen door, nadat de inbreuk is gepleegd, alsnog rechtmatige producten in te kopen.

 

Beukenhorst heeft aan Baten gevraagd de koffiekopjes na te maken. Baten heeft toen onderzoek gedaan naar eventuele rechten op de koffiekopjes. In dat onderzoek heeft zij niets kunnen vinden. Daaruit heeft Beukenhorst echter niet mogen afleiden dat Baten zou hebben gegarandeerd dat Beukenhorst geen inbreuk maakte op rechten van derden. Baten is geen IE-recht deskundigen en ze hebben geen mededelingen gedaan over al dan neit bestaan van modelrechten of auteursrechten.

 

Het initiatief om koffiekopjes te laten namaken lag bij Beukenhorst en het had op haar gelegen om zich te informeren.

 

De vrijwaringsvordering wordt afgewezen. De rechtbank beveelt Beukenhorst om inbreuk op de auteursrechten van Royal Tableware te staken en gestaakt te houden. Tevens dient zij een rectificatie met recall te sturen naar alle afnemers. Schadevergoeding is begroot op € 42.611,42.

 

IEPT20230802, Rb Gelderland, Royal Tableware v Beukenhorst

 

Kopie oorspronkelijk vonnis