Geen auteursrechtelijke bescherming van een kermisschommelattractie

12-09-2023 Print this page
IEPT20230802, Rb Rotterdam, Kermis- en Machinebouw Gaasendam

Driedimensionale vorm van de Freak Out komt geen auteursrechtelijke bescherming toe: uit de enkele aanwezigheid van alternatief Streetfighter kan niet de conclusie worden getrokken dat er creatieve keuzes zijn gemaakt bij ontwerp Freak Out. Geen sprake van creatieve keuzes of scheppende arbeid. Geen inbreuk op kleurpatroon Freak Out: kleurpatroon Freak Out wel auteursrechtelijk relevant element. Royal King heeft voldoende afwijkende kleurstelling waardoor totaalindrukken verschillen. Beroep op onrechtmatige daad faalt: uitgangspunt is concurrentievrijheid en van bijzondere omstandigheden is geen sprake.

AUTEURSRECHT

 

Het bestaan van een (al dan niet verlopen) octrooi en de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om hetzelfde technische resultaat te bereiken, sluit auteursrechtelijke bescherming niet uit, maar dit moet alleen in aanmerking worden genomen voor zover deze elementen het mogelijk maken te achterhalen met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm van het betrokken product rekening is gehouden. 

 

KMG licht toe dat in het ontwerpproces eerst het technisch opzicht werd ontwikkeld en vervolgens werd voorgelegd om de attractiviteit te beoordelen. Immers is evenwel attractief design nodig om mensen te verleiden in te stappen. De creatieve keuzes die concreet zijn gemaakt.

(a) Dat een andere dan de A-vorm mogelijk, is nauwelijks uitgewerkt of toegelicht wat de creatieve keuze is van de Freak Out.
(b) Dat er voor een rond profiel zwenkarm, en vierkant profiel masten is gekozen is op basis van sterkte, prijs en beschikbaarheid. Dit is ook een niet beeldbepalend element van de attractie.
(c) Dat de vormgeving van de gondelarmen en het aantal gondelarmen noodzakelijk zijn om in het inklapbare model te passen en dat zijn niet anders kunnen worden vormgegeven, getuigen niet van creatieve keuze
(d) Er is enkel variatie in het aantal zitjes in een geheel ander inklapmodel mogelijk, maar binnen haar huidige inklapmodel is dat niet mogelijk.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is het kleurpatroon van de Freak Out wel een element dat getuigt van een eigen persoonlijk karakter en daarmee een auteursrechtelijk relevant element.

 

De rechtbank laat in het midden of aan de combinatie van het kleurpatroon met de driedimensionale vorm auteursrechtelijke bescherming toekomt, dan wel het kleurpatroon een zelfstandig werk is. De Royal King heeft een voldoende afwijkende kleurstelling om te concluderen dat de attracties te veel verschillen. De kleur blauw van de Freak Out is lichter, daarbij is de verdeling kleuren over de Royal King wezenlijk anders en ontbreekt het opvallende geel-blauwe detail.

 

De rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt KMG in de proceskosten van €17.310,20.

 

IEPT20230802, Rb Rotterdam, Kermis- en Machinebouw Gaasendam

 

ECLI:NL:RBROT:2023:7706