Geen "Chinese Walls" rondom opgerichte vennootschap door gedaagde

24-08-2023 Print this page
IEPT20230803, Rb Amsterdam, Consolid v Person of Interest

Vordering over schending van arbeidsrechtelijke bedingen (concurrentie/relatiebeding, geheimhoudingsplicht en verbod op nevenactiviteiten) en onrechtmatig handelen door gedaagden. Vordering tegen voormalig werknemers om niet onrechtmatig te concurreren wordt toegewezen en beperkt tot één jaar vanaf de start van het ziek zijn van gedaagde, maar geldt ook voor opgerichte vennootschap. De overige vorderingen zijn niet toegewezen. De opgevraagde bescheiden ex 843a Rv zijn onvoldoende gespecificeerd.

CONCURRENTIEBEDING
 

Consolid is een gespecialiseerd uitzendbureau op het gebied van transport, logistiek en beveiliging. Gedaagden zijn eerder werkzaam geweest bij Consolid en hebben in 2021 een eenmanszaak opgericht die later is ingebracht in de vof. Gedaagden zijn ontslagen of gesommeerd de concurrerende activiteiten te staken, Person of Interest te liquideren. Dit geschil gaat over mogelijke schending van arbeidsrechtelijke bedingen (concurrentie/relatiebeding, geheimhoudingsplicht en verbod op nevenactiviteiten) en onrechtmatig handelen door gedaagden. 

 

Gedaagde stelt dat zijn functie is gewijzigd en daarom het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken, maar geen nieuw concurrentiebeding is overeengekomen. Verder is het beding onredelijk bezwarend, omdat hij uitsluitend in arbeidsbemiddeling werkzaam is geweest. Het is niet voorshands uitgesloten dat het gegeven ontslag overeind zal blijven.

 

Het nevenactiviteitenbeding heeft geen werking meer. Nu Consolid gedaagde immers op staande voet ontslagen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het dienstverband is beëindigd, zodat van nevenwerkzaamheden ook geen sprake meer kan zijn. Het gebod zich te houden aan de geheimhoudingsplicht en nevenactiviteiten niet te ontplooien wordt afgewezen. 

 

Gedaagde dient zich aan het concurrentiebeding te houden, maar wordt in duur en omvang beperkt. Omdat Person of Interest geen “Chinese walls” heeft, wordt het verbod om concurrerende activiteiten te verrichten niet alleen uitgesproken tegen gedaagde 2 maar ook tegen andere gedaagde 3 en Person of Interest.

 

Omdat gedaagde 2 door ziekte met ingang van 1 maart 2023 niet meer voor Consolid heeft gewerkt, wordt het redelijk geacht de termijn van één jaar te laten ingaan op die datum. Vanaf die datum had hij immers geen toegang meer tot mogelijk bedrijfsgevoelige informatie.

 

De gevraagde bescheiden ex 843a Rv zijn onvoldoende gespecificeerd en duidt op een fishing expedition.


ECLI:NL:RBAMS:2023:4981