Schikking over Mr. Probz' nummer Waves is definitief

21-08-2023 Print this page
IEPT20230809, Rb Amsterdam, Mr. Probz-Left Lane v Sony Music

Vorderingen op grond van de gesloten vaststellingsovereenkomst tussen partijen niet toewijsbaar: belangrijke waarde wordt gehecht aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de bepalingen. In de VSO hebben partijen een definitieve regeling getroffen over hun geschil over de exploitatie. Vordering tot inzage stukken afgewezen: Left Lane heeft niet toegelicht op grond van welke bepaling in de VSO zij aanspraak kan maken op inzage in welke bescheiden. Vordering tot vergoeding voor auditkosten van Left Lane afgewezen: Sony Music NL heeft gemotiveerd betwist dat geen sprake is van een onderbetaling van royalties van minimaal 10%.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Mr. Probz is in 2013 doorgebroken met de single Waves. Op dat moment was zijn eenmanszaak Left Lane Recordings de fonogrammenproducent van deze opname. Een Duitse electro-producer heeft een remix gemaakt van het nummer. Left Lane hebben in 2013 een overeenkomst gesloten op grond waarvan Left Lane de fonogrammenproducent van de Waves remix is geworden. Left Lane en Sony Music NL zijn een exclusieve licentieovereenkomst gesloten voor de wereldwijde exploitatierechten van Waves (en de remix).

 

Partijen in deze procedure zijn verwikkeld in een slepend geschil over de exploitatie door Sony Music NL van de (remix van de) hitsingle Waves van de Nederlandse artiest Probz.

 

Left Lane neemt het standpunt in dat de afrekening door Sony Music NL niet deugt en dat zij structureel is onderbetaald. Zij eist in deze bodemprocedure onder meer € 7,5 miljoen aan gemiste royalties. De rechtbank wijst alle vorderingen af. 

Partijen hebben in 2021 een vaststellingsovereenkomst bereikt, waarin zij elkaar finale kwijting hebben verleend voor het geschil. 

 

De VSO moet zo worden uitgelegd dat partijen daarin een definitieve regeling hebben getroffen voor hun geschil over de exploitatie. Deze regeling omvat ook (rechts)vorderingen over dit geschil die partijen bij het aangaan van de VSO niet bekend waren. De VSO vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen partijen over het onderwerp dat partijen in de VSO hebben geregeld. Deze uitleg van de VSO heeft tot gevolg dat geen van de vorderingen van Left Lane toewijsbaar is.

 

Alle vorderingen van Left Lane stuiten daarop af.

 

IEPT20230809, Rb Amsterdam, Mr. Probz-Left Lane v Sony Music


ECLI:NL:RBAMS:2023:5087