Geen verplichting tot oplevering functionerend prototype scanspiegels

21-05-2024 Print this page
IEPT20230809, Rb Den Haag, Philips v Maradin

Opdracht tot doen van haalbaarheidsonderzoek in de ontwikkeling van scanspiegels. Philips heeft geen verplichting op zich genomen om een functionerend prototype op te leveren, "we can not guarantee yield". Additionele werkzaamheden kunnen in rekening worden gebracht volgens gepresenteerde budget. 
 

ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST


Maradin ontwikkelt en verkoopt Micro Elektrische Mechanische Systeem (MEMS)-scanspiegels en spiegelcontrollers. Een MEMS-scanspiegel is een kleine halfgeleider spiegel (spiegel op een chip) die wordt aangedreven door micromotoren in één of twee dimensies.

 

Philips zou een volstrekt gebrekkige en onbruikbare product hebben geleverd, waar Maradin niets aan had. Volgens haar heeft de prestatie die Philips heeft geleverd niet aan de overeenkomst beantwoord.


Philips heeft zich slechts verbonden om de haalbaarheid van scanspiegels met gebruikmaking van door Maradin verstrekte ontwerp/procesvereisten te onderzoeken. Met deze vereisten kon Philips alleen maar prototypes maken die bepaalde problemen vertoonden. Philips betwist dat zij zich verbonden heeft tot het vervaardigen van (een bepaald aantal) werkbare prototypes. Dit verweer vindt steun in de overlegde stukken.

 

Philips heeft zich slechts verbonden om te onderzoeken of met de door Maradin beschikbaar gestelde ontwerp- en procesvereisten één of meer werkba(a)re prototype(s) kunnen worden vervaardigd. Daaruit volgt reeds dat Philips zich niet tot een bepaald resultaat (een werkend prototype) heeft verbonden. Dat is ook uitdrukkelijk in het voorstel opgenomen "due to the explorative nature we can not guarantee yield in this phase" en "aiming at 4 unyielded wafer stacks".


Ook heeft Maradin niet, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Philips zich onvoldoende heeft ingespannen om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst (Offerte 1) te voldoen of waar dit dan uit zou moeten blijken. Het enkele feit dat maar enkele prototypes geleverd zijn en dat deze (grotendeels) onbruikbaar zijn, is daarvoor niet voldoende.

 

De rechtbank - in conventie - veroordeelt Maradin om aan Philips te betalen een bedrag van € 309.233,28 te betalen. Waaronder additionele werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit “indentified risks” die in de “Contingency reserve” zijn gebudgetteerd.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:15691