Aannemelijk dat geluidsfragmenten uit 2019 niet meer bestaan

08-01-2024 Print this page
IEPT20230817, Rb Amsterdam, Invorderingsbedrijf v Follow the Money

Journalistiek. Afgifte van undercover opgenomen geluidsfragmenten die zijn geplaatst bij een artikel van Follow the Money over een incassobureau, afgewezen. Aannemelijk is dat de fragmenten, die meer dan vier jaar geleden zijn opgenomen, niet meer bestaan. Ook als de geluidsfragmenten nog wel hadden bestaan, zou de vordering worden afgewezen. Inhoud artikel niet onrechtmatig.

PUBLICATIES

IVB is een incassokantoor en incasseert vorderingen op debiteuren van haar opdrachtgevers. FTM is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Op haar website verschijnt het artikel ‘Undercover bij het incassobureau dat zijn eigen klanten uitknijpt’ inclusief een aantal geluidsfragmenten geplaatst over IVB, met daarin: "Het Invorderingsbedrijf zuigt zijn klanten een dure, gerechtelijke draaikolk in door niet het hele verhaal te vertellen, en berekent al die kosten door aan de klant."

 

In januari en februari 2020 heeft IVB aan FTM verzocht, voor zover van belang, om de volledige en onbewerkte versies van de geluidsfragmenten die bij het artikel zijn geplaatst. FTM heeft dit geweigerd. De advocaat van FTM heeft bericht dat de volledige geluidsfragmenten niet meer bestaan en dat FTM zich overigens ook verzet tegen afgifte van bronmateriaal met een beroep op journalistieke bronbescherming.

 

Toen IVB in april 2023 verzocht om de fragmenten, was de reactie van FTM dat ze niet werden verstrekt en niet dat ze niet meer bestonden. Pas toen IVB aan FTM een conceptdagvaarding stuurde, heeft FTM gemeld dat de geluidsfragmenten niet meer bestaan.

 

Dat FTM in april 2023 naar aanleiding van een nieuw verzoek van IVB om de opnamen te verstrekken, niet meteen navraag heeft gedaan is begrijpelijk, omdat FTM om principiële redenen geen bronmateriaal wil verstrekken. Dat pas in mei 2023, toen het FTM duidelijk werd dat IVB deze kwestie voor de rechter wilde brengen,werd geïnformeerd naar de geluidsfragmenten, is niet ongeloofwaardig.

 

Ten overvloede wordt nog overwogen dat FTM terecht een beroep heeft gedaan op het Pretium-arrest. Afgifte van journalistiek onderzoeksmateriaal kan een chilling effect hebben op de uitoefening van de persvrijheid.

 

De vordering tot afgifte van alle gepubliceerde versies van de door FTM aangehaalde geluidsfragmenten wordt bij gebrek aan belang eveneens afgewezen. Deze zijn bij het artikel gepubliceerd en zijn sindsdien te beluisteren door bij het artikel simpelweg op de ‘play-knop’ te klikken.

 

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:6154