Reputatieschade NextportChina door ongefundeerde berichten op social media

29-01-2024 Print this page
IEPT20230824, Rb Rotterdam, Nextportchina

Publicatieverbod en rectificatie. Voldoende aannemelijk dat het gedaagde is die de berichten over haar voormalig werkgever plaatst op social media. Voorshands oordeel dat een deel van de geplaatste berichten onrechtmatig zijn. Gedaagde uit haar ervaringen in de berichten, maar onderbouwt deze niet met bewijsstukken. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade lijdt als gevolg van de berichten.


PUBLICATIES

 

NextportChina vordert een veroordeling voor gedaagde om berichten op Chinese social media te verwijderen en verwijderd te houden, dat zij zich niet meer onnodig grievend mag uitlaten over NextportChina en dat gedaagde een rectificatie op social media plaatst.
 

NextportChina legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde berichten op Chinese social media plaatst die onrechtmatig jegens NextportChina zijn. NextportChina lijdt schade door deze berichten. Zo ontving zij na het plaatsen van de berichten en aangemoedigd door andere berichten van gedaagde, naar de voorzieningenrechter begrijpt voor het eerst, 1-ster reviews op Google. Als gevolg daarvan is NextportChina inmiddels onderbezet en waardoor zij projecten niet kan afronden en geen nieuwe projecten meer kan aannemen. Ook heeft een belangrijke klant van NextportChina aangegeven geen zaken meer met haar te willen doen.

 

De berichten van gedaagde bevatten als gezegd ongefundeerde beschuldigingen aan (de directeur van) NextportChina. Dat dergelijke berichten op de grote Chinese social mediaplatforms RED en WeChat afbreuk doen aan de reputatie van NextportChina en dat zij daardoor schade lijdt, heeft zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt zoals met de, blijkbaar uit het niets verschijnende, negatieve (1 ster) recensies op Google nadat [gedaagde] de berichten had geplaatst. Ook ontvangt NextportChina sinds 10 juli 2023 negatieve berichten op haar WeChat pagina. Werknemers melden zich ziek of verlaten het bedrijf, terwijl het lastig is om nieuwe werknemers aan te nemen. Dit heeft als gevolg dat NextportChina bestaande projecten niet kan afronden. Ook stelt NextportChina dat in ieder geval één groot project on hold is gezet, omdat de opdrachtgever, vanwege de berichten van [gedaagde], niet met NextportChina geassocieerd wil worden. Gedaagde heeft dit alles niet weersproken.
 

De vorderingen worden gedeeltelijk toegewezen. Dit betekent dat gedaagde wordt veroordeeld om een aantal berichten te verwijderen en verwijderd te houden van RED en WeChat en zij een rectificatie moet plaatsen. Als gedaagde zich hier niet aan houdt, moet zij een dwangsom aan NextportChina betalen.


ECLI:NL:RBROT:2023:7605