Grandslam vordert nakoming exclusieve distributie dartboard-verlichting

11-01-2024 Print this page
IEPT20230830, Rb Den Haag, Grandslam Darts v gedaagden

Groothandel Grandslam vordert nakoming exclusieve distributieovereenkomst van dartboard-verlichting. Doorbreking van de exclusiviteit door zonder redelijk opzegtermijn zelf te verhandelen en via bol.com aan te bieden, wordt gedaagden aangerekend. Zij dienen opgave te doen van de verkoopcijfers aan andere Nederlandse winkels/tussenhandelaren. Veroordeling voor 60% voor het IE-deel van de proceskosten. 

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

 

Grandslam is een groothandel in sport- en spelartikelen, waaronder dartartikelen, distributeur van bekende merken en bracht eigen producten op de markt onder het merk ‘Grandslam’ waaronder verlichting en standaards voor dartboards.

 

Partijen werken samen en gelet op de duidelijke tekst van de e-mail zal gedaagde zowel de Grandslam-verlichting als ‘alle’ [gedaagden]verlichting in haar winkel gaan aanbieden met dien verstande dat de daarnaast bestaande afspraak over de exclusieve distributie door [bedrijf 1] /Grandslam een uitleg rechtvaardigt waarin [bedrijf 2] die verlichtingen onder het merk mocht verkopen, maar dat ze die verlichtingen dan wel van Grandslam moest betrekken. Dat is de enige uitleg die de aanwijzing van [bedrijf 1] /Grandslam als exclusief distributeur door [bedrijf 4] en de aan [bedrijf 2] gegeven toestemming voor gebruik van het merk op een logische manier met elkaar samenbrengt.

 

Stakingsbevel afgewezen
De verhandeling is al gestaakt, de eenmanszaak en de vof waren (al voor de dagvaarding) opgehouden te bestaan en zijn ondergebracht in besloten vennootschappen, die niet zijn gedagvaard. De eenmanszaak noch de v.o.f. zal immers nog inbreukmakende handelingen (kunnen) verrichten.


Exclusief distributierecht
Gedaagde heeft met de exclusieve distributieafspraak in 2018 aan Grandslam in wezen een exclusief recht verstrekt voor onbepaalde tijd (zonder afgesproken einddatum; “voortaan”). Omdat de afspraak al twee jaar bestond en om Grandslam de tijd te gunnen zich aan het vervallen van de exclusiviteit aan te passen, zou een redelijke opzegtermijn op plaats zijn. Door de Dartboard Basic-verlichtingen toch aan andere winkels/tussenhandelaren en via bol.com in Nederland te leveren, heeft zij daarom de aan Grandslam verleende exclusiviteit voor die verlichtingen doorbroken. Ook in zoverre is [gedaagden] tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst uit 2018.

 

Dat de leveringen van het schuimrubber niet naar de zin van [bedrijf 4] verliepen, is op zich geen reden om een al gedane en beschikbare bestelling niet af te nemen en te betalen.

 

De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de distributieovereenkomst, betreft de Basic-verlichtingen en de afname van schuimrubber. Gedaagden krijgen bevel om schriftelijk opgave te doen van aan (andere) Nederlandse zakelijke afnemers geleverde Basic(XL) en DeLuxe(XL)-verlichtingen. Veroordeling voor 60% voor het IE-deel van de proceskosten.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:13389