Geen verhoogde billijke vergoeding voor opname in Pieterpadgids

13-09-2023 Print this page
IEPT20230830, Rb Gelderland, Stichting Pieterpad

Fotograaf verzoekt Stichting Pieterpad en uitgever NIVON tot betaling van een (verhoogde) royaltyvergoeding per verkocht exemplaar van de Pieterpadgids vanwege de opname van zijn foto's en teksten in de wandelgids. De exploitatiebevoegdheid overschrijdt geen grenzen en er is geen ontoelaatbare druk uitgeoefend in de onderhandelingsfase. Geen verbodsvordering toegewezen. De uitgever dient wel de oplagegegevens te verstrekken. De proceskosten dient fotograaf te vergoeden, deels volgens indicatietarief IE-zaken.

AUTEURSRECHT - EXPLOITATIERECHTEN

 

Het Pieterpad is een circa 500 kilometer lange wandelroute, van Pieterburen (Groningen) naar de Sint-Pietersberg (Limburg). De wandelroute is beschreven en met kaarten en foto’s geïllustreerd in de Pieterpadgids, die bestaat uit twee delen. Eiser is als fotograaf betrokken geweest bij de achtste druk van Deel 1. Ook heeft fotograaf een aanvullend schrijf- en redactiewerk verleend en daarvoor een auteursrechtvergoeding ontvangen. Partijen zijn er altijd – zowel in de eerder gesloten overeenkomsten als in de onderhandelingen in het kader van de nieuwe overeenkomst – van uitgegaan dat de foto’s en teksten auteursrechtelijk beschermd waren. 

 

Eiser heeft onvoldoende gesteld dat de vergoeding die hij heeft ontvangen zich niet verhoudt met hetgeen gebruikelijk is in de branche. De reële waarde van de exploitatie liggen aanzienlijk lager dan eiser heeft gesteld nu geen rekening is gehouden met vormgeving, cartografie en overhead kosten. 

 

De omvang van de exploitatiebevoegdheid is overeengekomen tot 40.000 wandelgidsen. Met het plaatsen van de foto’s op de website of sociale media worden geen extra inkomsten gegenereerd die zouden rechtvaardigen dat eiser een aanvullende vergoeding dient te ontvangen voor deze exploitatiebevoegdheid.


Eiser heeft onvoldoende gesteld dat de risico’s die zijn verbonden aan het uitgeven van de Pieterpadgids zodanig laag zijn, dat een hogere vergoeding gerechtvaardigd is. Niet valt in te zien dat de fotograaf enig exploitatierisico heeft.


De rechtbank stelt voorop dat het inherent aan iedere onderhandeling is dat er over en weer een zekere mate van druk wordt uitgeoefend. Het beginsel van contractsvrijheid brengt mee dat het iedere partij vrijstaat om te zeggen: of je gaat akkoord, of het gaat niet door.  De uiteindelijke voorwaarden die zijn overeengekomen zijn ook niet zodanig bezwarend of onbillijk dat Stichting Pieterpad geacht moet worden misbruik te hebben gemaakt van de omstandigheid dat de werkzaamheden van [eiser] al voor een groot deel waren uitgevoerd. 


Per overeenkomst is bepaalt dat NIVON een onderbouwde inzage in het aantal verkochte en resterende exemplaren van de volledige 9e druk, deel 1 en 2 moet verstrekken. Het gegeven overzicht voldoet niet. Het geeft niet (direct), inzage in het aantal verkochte exemplaren en in de tweede plaats mist het overzicht iedere vorm van onderbouwing, terwijl de overeenkomst dat voorschrijft. 

 

De rechtbank gebiedt NIVON binnen 14 dagen een onderbouwde opgave te verschaffen van het aantal verkochte en resterende exemplaren van de volledige 9e druk, deel 1 en 2 van de Pieterpadgids. Ze veroordeelt eiser in de proceskosten. Het leeuwendeel van het debat - op papier en ter zitting - zag op de vraag of de fotograaf een billijke vergoeding heeft ontvangen. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2023:4916