Wildplakker verboden om posters van Stadsbehang sneller dan gebruikelijk te overplakken

22-01-2024 Print this page
IEPT20230901, Rb Amsterdam, Stadsbehang v wildplakker

Stadsbehang is een ‘out-of-home’ reclamebureau dat streetmarketing uitvoert, waaronder het posters plakken op wildplakzuilen. Voormalig onderaannemer van Stadsbehang benadert klanten. De voorzieningenrechter verbiedt de wildplakker om klanten van Stadsbehang te benaderen met negatieve berichten over Stadsbehang alsmede te dreigen dat door Stadsbehang opgehangen posters slecht kort te zien zullen zijn en verbiedt wildplakker om posters van Stadsbehang, sneller dan gebruikelijk is in de branche, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
 

ONRECHTMATIGE DAAD - ONEERLIJKE CONCURRENTIE AANGENOMEN

 

Stadsbehang is een ‘out-of-home’ reclamebureau dat streetmarketing uitvoert, waaronder het posters plakken op wildplakzuilen. Gedaagde-wildplakker heeft als onderaannemer gewerkt voor Stadsbehang, maar heeft de samenwerking beëindigd vanwege een geschil over een in rekening gebrachte factuur. De wildplakker benadert klanten van Stadbehang op onrechtmatige wijze.

 

In een whatsbericht wordt beschreven hoe een  ‘wildplakker’, nog nieuw in de branche, die dag tijdens het werk werd lastig gevallen door iemand in een ‘zwarte caddy’ die hem agressief bejegende, dreigde en schold en foto’s en video’s van hem maakte.

 

Op zichzelf staat het [naam eenmanszaak] vrij om met Stadsbehang te concurreren, aangezien partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt. [naam eenmanszaak] dient daarbij echter wel de zorgvuldigheid in acht te nemen die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daarnaast mag [naam eenmanszaak] geen vergelijkende reclame maken als zij de juistheid van de vergelijking niet kan aantonen.

 

Aannemelijk is immers dat hij klanten van Stadsbehang heeft bestookt met berichten waarin hij Stadsbehang in een kwaad daglicht stelt door haar af te schilderen als een bedrijf dat, in vergelijking met [naam eenmanszaak] , slecht werk aflevert, en tot weinig in staat is, terwijl objectieve aanwijzingen ontbreken.

 

Daarbij bevatten de berichten aan klanten van Stadsbehang een dreiging dat de wildplakker door Stadsbehang opgehangen berichten zal overplakken zodat de zichtbaarheid ervan slechts van korte duur is en blijkt dat hij aan die dreiging ook uitvoering geeft.

 

Op deze manier doet [naam eenmanszaak] Stadsbehang onrechtmatige concurrentie aan, wat schadelijk kan zijn voor de reputatie van Stadsbehang. Dergelijke uitingen over Stadsbehang zijn in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens haar en [naam eenmanszaak] zal het doen daarvan dan ook moeten staken en gestaakt houden.

 

De voorzieningenrechter verbiedt de wildplakker om klanten van Stadsbehang te benaderen met negatieve berichten over Stadsbehang, die geen steun vinden in de feiten, alsmede te dreigen dat door Stadsbehang opgehangen posters slecht kort te zien zullen zijn. En verbiedt wildplakker om posters van Stadsbehang, sneller dan gebruikelijk is in de branche, te verwijderen of onzichtbaar te maken.

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:5607