BUMA: In een flyer als organisator vermeld

11-09-2023 Print this page
IEPT20230906, Rb Amsterdam, Buma v M.E.B. Events en Popupclub

M.E.B. Events en Popupclub verantwoordelijk en aansprakelijk voor afdracht aan Buma, met uitzondering van een aantal evenementen: M.E.B. Events op flyer vermeld als organisator van Verleiding Festival. Gedaagde is niet verplicht tot afdracht als hij slechts optreedt als zaalverhuurder. Verbod opgelegd tot organiseren van evenementen zonder voorafgaande toestemming Buma: gedaagde heeft tal van evenementen georganiseerd zonder zich iets aan de vereiste toestemming van Buma gelegen te laten liggen, ondanks hem toegezonden sommaties.

AUTEURSRECHT

 

Buma heeft in haar dagvaarding een aantal muziekevenementen vermeld, die plaatsvonden in de jaren 2015 tot en met 2021, waarvan gedaagden de organisator zouden zijn. Buma heeft gesommeerd opgave te doen van de recette en gage bedragen van alle evenementen. Van het leeuwendeel van de evenementen erkent gedaagden de organisator te zijn, van enkele betwist hij dat. 
 

Buma heeft ter onderbouwing naar een flyer verwezen waarin gedaagde is vermeld als organisator. Dat het Verleidings Festival is afgekocht, ontneemt aan M.E.B. Events niet de verplichting tot opgave/vergoeding. En het evenement in Meppel was kennelijk maar één (tweedaags) evenement. 
 

Voor zes andere evenementen hebben gedaagden genoegzaam aangetoond niet de verantwoordelijk te zijn voor de Buma-afdracht. Anders dan Buma stelt zijn gedaagden niet tot afdracht verplicht als hij slechts optreedt als zaalverhuurder. 

Gedaagde, M.E.B. Events en Popupclub worden verboden zonder voorafgaande toestemming evenementen te organiseren waarbij enig Buma-repertoire ten gehore wordt gebracht. Zij veroordeeld M.E.B. Events totaal € 12.835,14 te voldoen en gedaagde door € 2.334,55 te voldoen. De rechtbank veroordeelt alle gedaagden hoofdelijk in de proceskosten. 

 

IEPT20230906, Rb Amsterdam, Buma v M.E.B. Events en Popupclub

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:5604