Uit passages boek over onstaan van Rubiks' Cube volgt technisch vereiste 3x3x3

13-09-2023 Print this page
IEPT20230912, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spin Master v Goliath

De Rubik's Cube komt als driedimensionale geometrische vorm geen auteursrechtelijke bescherming toe: Het idee van een geometrische vorm mag niet worden gemonopoliseerd ten koste van de technische vooruitgang en de industriële doorontwikkeling door andere ondernemingen. Spelconcept kan niet worden beschouwd als een afzonderlijk werk: Ook zonder spelregels evident spelconcept wordt uitgedrukt door de Rubik’s Cube met de zes kleuren en valt daar volledig mee samen. Geen auteursrechtinbreuk door Goliath: Geen sprake van voldoende overeenstemming van de totaalindrukken van beide objecten; Verschillen in geometrische vorm, onderlinge grootte van de oppervlakken en openingen tussen die oppervlakken bij de NexCube van belang voor de beoordeling van de totaalindrukken. Bekrachtiging vonnis (IEPT20220613) voorzieningenrechter.

AUTEURSRECHT - GEEN INBREUK

 

Spin Master stelt dat Goliath met het op de markt brengen van de NexCube inbreuk maakt op haar auteursrecht. Spin Master heeft in dit kort geding een bevel tot staking van de auteursrechtinbreuk in de Europese Unie gevorderd, evenals opgave van het aantal verkochte NexCubes en de daarmee behaalde winst. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis de vorderingen afgewezen. De bedoeling van het hoger beroep is dat de afgewezen vorderingen alsnog worden toegewezen. Maar dit slaagt niet

 

De verklaring die Rubik, enigzins gekleurd door de inzet in deze procedure, wijkt af van zijn boek Cubed over het ontstaans- en ontwikkelproces. Uit de passages uit het boek blijkt hij bezig was te zoeken naar een ideale geometrische vorm, die als technische oplossing een vorm van 3x3x3 kubussen vereiste en waarbij een structuur ontstond waarin de losse elementen aan elkaar vastzitten, maar nog wel individueel kunnen bewegen. De Rubik's Cube komt dus als driedimensionale geometrische vorm geen auteursrechtelijke bescherming toe. 

 

Het spelconcept, ook zonder spelregels, is evident dat de ongesorteerde kubussen zo dienten te worden gemanipuleerd dat alle deelkubussen van een zijde dezelfde kleur hebben.

 

Er is geen inbreuk. Bij de NexCube zijn vijf delen van ieder vlak van negen delen die niet de geometrische vorm van een kubus hebben. Ook verschilt de onderlinge grootte van de oppervlakken bij de NexCube en zijn ze niet overal van gelijke grootte. Omdat sommige oppervlakken geen geometrische kubus vormen, ontstaan er bij NexCube - anders dan bij de Rubik's Cube - openingen tussen die oppervlakken. Ook deze verschillen zijn van belang voor de beoordeling van de totaalindrukken. 

 

Geen inbreuk. Spin Master wordt veroordeeld in de proceskosten van €20.000 conform indicatietarief voor complexe zaak.

 

IEPT20230912, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spin Master v Goliath


ECLI:NL:GHARL:2023:7632

MediaReport