Uitleg en beperking van 'affiliates' uit NDA, maar geen schending

10-11-2023 Print this page
IEPT20230913, Rb Rotterdam, Vital Innovation

Het Confidentiality and Non-Disclosure Agreement (NDA) geldt tussen partijen. Geen rechtsgeldige vernietiging door gedaagde. Uitleg van het begrip “affiliates” als gelieerde entiteiten in de NDA is juist, maar wordt beperkt tot een aantal aangeduide entiteiten. Er is geen schending van de NDA door gedaagde en ook geen onrechtmatig handelen van gedaagde. Voormalig directeur is in privé geen partij bij de NDA.

GEHEIMHOUDINGSBEDING

Vital Innovation is een bedrijf dat onder meer actief is in het vinden van duurzame schaalbare oplossingen voor woningnood. Vital Innovation is in juni 2019 in contact gekomen met [persoon01]. Zij zocht op dat moment naar een geschikte kandidaat voor de positie van CFO. Na kennismakingsgesprekken heeft persoon01 een NDA ondertekend. Binnen een maand beëindigd persoon01 de samenwerking. Een jaar later verschijnt de aankondiging van een boek op Facebook en een website: "Ik neem je mee op reis naar de regenwouden van Brazilië en Liberia, belastingparadijzen en de oevers van de Donau in een zoektocht naar de kern van de kwestie; de vraag waar het misgaat met de longen van de wereld.".


Vital Innovation vordert - in het kort - dat de NDA wordt nageleefd. Persoon01 vordert dat de NDA rechtsgeldig is vernietigd, subsidiair dat onder affiliates - in het Nederlands vertaald als “gelieerde entiteiten” of “gelieerde ondernemingen” - enkel bepaalde ondernemingen vallen. 

 

Afgezien van het feit dat niet valt in te zien hoe de (mogelijke) verwijzingen in de betreffende passages onrechtmatige uitlatingen opleveren van persoon01 , geldt dat de directeur in privé geen partij is bij de NDA, noch bij dit geschil. Van een schending van de NDA is geen sprake en van onrechtmatig handelen evenmin, is er geen grond voor schadevergoeding.

 

In conventie: De NDA is tussen partijen tot stand gekomen. 

 

In reconventie verklaart de rechtbank voor recht dat onder “affiliates” als genoemd in de NDA alleen vallen de Stichting Administratiekantoor Vital, Vital License B.V. en Vital Energy B.V. en dat de NDA [persoon01] niet verhindert om gebruik te maken van de naam “Vital”.


ECLI:NL:RBROT:2023:9083