Geen IE-recht in opmeten van voertuigen en verwerking in tekening

27-12-2023 Print this page
IEPT20230920, Rb Oost-Brabant, handmodellen

Rechtbank komt niet terug van tussenvonnis. Onttrekken advocaat omdat die na eisvermeerdering gebrek aan expertise op IE-recht aangeeft, geen geldige reden voor onttrekken. Gedaagde beschikt over handmodellen, eiser heeft tijd en moeite gestoken in meten van voertuigen en verwerken in tekeningen. Geen IE-recht, geen slaafse nabootsing, eerstelijnsprestatie, databank of auteursrecht. Teruggave handmodellen en reconventionele teruggave voorraden.
 

Gedaagde vraagt de rechtbank terug te komen van beslissingen in het tussenvonnis, omdat de zittting van 14 december buiten zijn medeweten is doorgegeven, nadat zijn advocaat zich heeft onttrokken. De reden voor de onttrekking was dat de advocaat onvoldoende thuis was in het IE-recht en dat de vermeerdering van eis van eiser in de kern daarover ging. Een gebrek aan expertise op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht, is geen geldige reden in het licht van de procesinstructies.

 

Vaststaat dat [gedaagde] over de handmodellen beschikt en dat [eiser] voor het produceren van de handmodellen heeft betaald. Het is van belang dat [gedaagde] veroordeeld wordt tot teruggave van de handmodellen, niet gelijmd, inclusief alle onderdelen, bijbehorende 3D-tekeningen.

 

Het standpunt van [eiser] is kort gezegd dat (i) hij veel tijd en moeite heeft gestoken in het nauwgezet meten van verschillende voertuigen en die metingen heeft verwerkt in tekeningen met informatie en (ii) het in de context onrechtmatig is van [gedaagde] om gebruik te maken van die metingen. Dat [gedaagde] die data/tekeningen gebruikt, modellen laat produceren en die verkoopt, profiteert ze op onrechtmatige wijze.

 

De rechtbank is van oordeel dat [eiser] dergelijke rechten niet heeft en dat zijn beroep op die regels ongegrond is. Er is geen slaafse nabootsing betreft haar data/tekeningen, echter het gaat kennelijk om productie/verkoop van de gemeten/getekende objecten, dat is geen slaafse nabootsing. Ook is er geen sprake van eenlijnsprestatie, databankrecht of auteursrecht.

 

De rechtbank beveelt gedaagde onverwijld de handmodellen aan eiser terug te geven, in de staat waarin zij zich bevinden, met alle beschikbare onderdelen, inclusief 3D-tekeningen voor zover beschikbaar. En veroordeelt gedaagde tot vergoeding van schade die eiser lijdt doordat gedaagde data/tekeningen van eiser gebruikt, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

 

In reconventie beveelt eiser onverwijld de voorraden aan gedaagde terug te geven die eiser heeft en gedaagde in eigendom toebehoren, met dien verstande dat eiser haar “tag” op de bodemplaat en haar logo mag verwijderen van de verpakkingen.

 

ECLI:NL:RBOBR:2023:4672