Voor de tweede MultiCopy-franchiselocatie geldt ook het non-concurrentiebeding

02-11-2023 Print this page
IEPT20230926, Hof Amsterdam, Multicopy

Een franchisenemer opent een tweede locatie zonder dat voor die locatie een afzonderlijke franchiseovereenkomst wordt gesloten. Wel wordt ook daarvoor een franchisevergoeding betaald en wordt de nieuwe locatie onder naam van de franchiseketen gedreven. De vraag is of voor die locatie ook het non-concurrentiebeding geldt zoals dat standaard in de franchiseovereenkomst is opgenomen. Het hof oordeelt in kort geding - evenals de voorzieningenrechter in eerste aanleg - dat dit vooralsnog als uitkomst in de bodemprocedure kan worden aangenomen.

FRANCHISING
 

MultiCopy is een franchisegever die een formule heeft ontwikkeld op het gebied van de exploitatie van een grafisch dienstverlenend bedrijf. Appellant is franchisenemer en heeft een overeenkomst gesloten voor het drijven van een vestiging uitsluitend op afgesproken vestigingspunt met een non-concurrentiebeding van één jaar. Appellanten openen een tweede vestiging, daartoe is overeengekomen dat voor de berekening van de franchisefee de omzetten van beide locaties mogen worden opgeteld. Appellant heeft aangegeven de overeenkomst voor plaats 1 en - voor zover er een overeenkomst is - ook voor plaats 2 op te zeggen. Waarop MultiCopy aangaf gebonden zijn aan het non-concurrentiebeding voor beide locaties. 

 

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis appellanten, op straffe van verbeurte van een dwangsom, verboden om tot 1 juni 2024 vanuit de tweede locatie goederen en diensten te verkopen die kunnen concurreren met de goederen en diensten die voorwerp zijn van de franchiseovereenkomst. De voorzieningenrechter achtte voorshands aannemelijk dat het vestigingspunt van de betrokken partijen is uitgebreid tot twee vestigingspunten, zodat daarop de bepalingen van de franchiseovereenkomst, inclusief het non-concurrentiebeding, van toepassing zijn geworden.
 

Voorheen de al bestaande vestiging onder de franchiseformule van MultiCopy in plaat 2 is na de overname de naam van MultiCopy gevoerd, is naar het exclusiviteitsgebied ervan gevraagd en ook is daarvoor de franchisefee betaald. 

 

Het feit dat Multicopy in 2016 heeft geschreven dat de overeenkomst voor plaats 2 nog ‘geëffectueerd’ moest worden, zou kunnen worden begrepen dat er juist nog geen overeenkomst tot stand was gekomen. Partijen zijn er van uitgegaan dat tussen hen een franchiseverhouding is gaan gelden. Er is geen concreet aanknopingspunt om te veronderstellen dat MultiCopy zou hebben moeten menen dat deze zou afwijken van de standaard franchiseovereenkomst zoals die ook op plaats 1-vestiging zou gelden. 

 

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

 

ECLI:NL:GHAMS:2023:2518