Afspraak over verwijderen negatieve reviews staat niet vast

05-01-2024 Print this page
IEPT20230927, Rb Zeeland-West-Brabant, eiser v CS Food

Het is niet komen vast te staan dat partijen een afspraak hebben gemaakt over het verwijderen van negatieve reviews. Gedaagde is hierdoor niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

PUBLICATIES

Eiser is een organisatie die zich richt op transport en logistieke dienstverlening naar landen in Zuid/Oost Europa. CS Food is een groothandel in voedings- en genotmiddelen. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan voor transport van een pallet goederen van Griekenland naar Nederland. CS Food heeft de factuur niet betaald.

 

CS Food erkent de verschuldigdheid van de factuur maar voert aan dat zij met eiser heeft afgesproken dat zij de factuur pas hoeft te voldoen nadat de door haar geplaatste negatieve reviews heeft verwijderd. Nu die reviews (nog) niet zijn verwijderd, is zij niet gehouden om de extra kosten te voldoen, aldus CS Food.

 

De kantonrechter stelt vast dat CS Food geen opeisbare vordering heeft op eiser. Eiser heeft namelijk gemotiveerd betwist dat partijen de afspraak hebben gemaakt dat eerst de negatieve reviews worden verwijderd voordat CS Food de factuur behoeft te voldoen. CS Food heeft ook in het geheel niet aangetoond of onderbouwd dat partijen een dergelijke afspraak hebben gemaakt.

 

ECLI:NL:RBZWB:2023:6745