Aanpassen ZwartGoud-Heerlen, maar mag 'zwart' en 'goud' opnieuw gebruiken

18-10-2023 Print this page
IEPT20230928, Rb Limburg, Zwart Goud v ZwartGoud-Heerlen

Verwarring te duchten bij relevant publiek tussen Zwart Goud en ZwartGoud Heerlen B.V.: aannemelijk is dat het normaal oplettende publiek de ondernemingen van partijen als één en dezelfde onderneming aanmerkt. Er bestaat echter geen alleenrecht op de woorden ‘Zwart’ en ‘Goud’. 

 

HANDELSNAAMRECHT - VERWARRINGSGEVAAR AANGENOMEN


Verzoekster exploiteert sinds 2020 een tattooshop onder de naam Zwart Goud in Heerlen. Belanghebbende drijft sinds 2023 een brasserie-eetcafé onder de naam ZwartGoud-Heerlen. Verzoekster stelt dat belanghebbende inbreuk maakt op haar bedrijfsnaam en sommeert die te staken en te wijzigen zodanig dat van de woorden Zwart en Goud in welke samenstelling dan ook geen gebruik meer wordt gemaakt.

 

Zwart Goud Tattoo en Grand Café Zwart-Goud Heerlen

 

De bedrijven zijn op zo'n 300m van elkaar gevestigd, in beide namen komen de woorden Zwart en Goud voor. Visueel is er een substantiële afwijking. Echter annemelijk is dat het normaal oplettende publiek de ondernemingen van partijen als één en dezelfde onderneming aanmerkt. De in geografisch opzicht geringe afstand tussen beide draagt daar nog eens aan bij. Dat verzoekster en belanghebbende in een volstrekt andere branche opereren, doet daar niet aan af.

 

Dit leidt niet tot de conclusie dat belanghebbende geen gebruik meer zou mogen maken van de woorden ‘Zwart’ (en) ‘Goud’. De keuze voor een bepaalde handelsnaam geeft geen exclusief recht op het gebruik daarvan; er bestaat met niet zoiets als een alleenrecht op deze twee woorden.

In het licht hiervan zou de toevoeging door belanghebbende van de woorden ‘Grand Café – al dan niet met een hoofdletter – voorafgaand aan ‘ZwartGoud-Heerlen’, de verwarring van het normaal oplettende publiek tussen beide ondernemingen wegnemen.  

 

Belanghebbende dient het gebruik van de handelsnaam ZwartGoud-Heerlen en de domeinnaam en social media te staken althans te wijzigen.

 

IEPT20230928, Rb Limburg, Zwart Goud v ZwartGoud-Heerlen

 

ECLI:NL:RBLIM:2023:5815