Jeugdhulp Friesland mag onafhankelijk onderzoeksrapport publiceren

10-01-2024 Print this page
IEPT20230928, Rb Noord-Nederland, A v Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland mag onafhankelijk geanonimiseerd onderzoeksrapport publiceren. Dat derden bericht kunnen herleiden tot A heeft te maken met de publiciteit die A zelf heeft opgezocht. Waarom A wel het recht hebben om hun visie en ervaringen openbaar te maken, maar dat Jeugdhulp Friesland niet het recht heeft om een onafhankelijke reactie openbaar te maken, is niet onderbouwd. Geen onrechtmatig publicatie.

PUBLICATIES & PRIVACY
 

Naar aanleiding van incidenten in het kader van de behandeling van de minderjarige dochter bij Behandelcentrum Woodbrookers, onderdeel van Jeugdhulp Friesland, is er veel publiciteit ontstaan. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van het rapport 'Onderzoeksrapport Behandelcentrum Woodbrookers' door een onafhankelijke onderzoeksinstituut. Jeugdzorg Friesland maakt bekend deze te openbaren, hetgeen waartegen A opkomt.

 

Er staan in de gelekte versie veel bijzondere persoonsgegevens die rechtstreeks herleidbaar zijn naar de casus van de dochter. Bovendien is geen hoor en wederhoor toegepast.

 

Het rapport biedt tegenwicht aan de gekleurde en ongenuanceerde publicaties in de pers en de privacy wordt voldoende gewaarborgd doordat passages met bijzondere persoonsgegevens zijn weggelakt.


De voorzieningenrechter stelt vast dat in de te publiceren versie van het onderzoeksrapport veel passages zijn weggelakt en dat hem niet gebleken is dat er in deze versie nog (directe) verwijzingen naar [A] in het rapport staan. Het is aannemelijk dat het risico minimaal is dat onderdelen van het rapport herleidbaar zijn. Derden kunnen wellicht bepaalde passages linken, maar dit komt door eerdere publicaties in de media.

 

Het is duidelijk dat de ouders deze publiciteit zelf hebben opgezocht en informatie hebben gedeeld met de pers over hetgeen hen en hun dochter is overkomen. Dit is hun goed recht, maar door dat te doen hebben zij wel het risico aanvaard.

 

In dit licht is ook van belang dat niet is onderbouwd dat en waarom A wel het recht hebben om hun visie en ervaringen openbaar te maken, maar dat Jeugdhulp Friesland niet het recht heeft om een onafhankelijke reactie openbaar te maken.

 

Het privacybelang van A in deze belangenafweging kan een geringe rol spelen.

Dit brengt de voorzieningenrechter tot de voorlopige conclusie dat in dit geval aan de vrijheid van meningsuiting van Jeugdhulp Friesland een groter gewicht moet worden toegekend dan aan het belang van A bij een verbod op publicatie. Een beroep op de AVG brengt niet tot een ander oordeel.
 

ECLI:NL:RBNNE:2023:3946