Inbreukverbod op conclusie (na afstand) op testosterontekortmedicijn

07-11-2023 Print this page
IEPT20231002, Rb Den Haag, Grünenthal v Teva

Grünenthal, producent van het door Bayer ontwikkelde geneesmiddel Nebido voor behandeling van langdurig testosterontekort bij mannen, spreekt Teva aan vanwege inbreuk. In de procedure beroept zij zich niet op het octrooi zoals verleend, maar doet afstand van een deel van de verwoording van de conclusie zoals verleend. De vakpersoon zou niet zonder inventieve arbeid tot dezelfde conclusie komen. Inbreukverbod op conclusie (na afstand) is toegewezen jegens Teva.

OCTROOIRECHT

 

Grünenthal, een Duitse farmaceutische onderneming, brengt het door Bayer ontwikkelde geneesmiddel onder de merknaam Nebido op de markt. Het geneesmiddel heeft testosteronundecanoaat als actieve stof en wordt gebruikt ter behandeling van een langdurig testosterontekort bij mannen (hypogonadisme). Het octrooi  EP 1 457 208 B9 is in handen van Grünenthal.


Grünenthal legt aan haar vordering in deze procedure uitsluitend ten grondslag een beperkte set van conclusies. Zij beroept zich niet op het octrooi zoals verleend.

 

Waar in de conclusie zoals verleend voor de werkzame stof een brede groep van testosteronesters werd geclaimd, is de conclusie na afstand beperkt tot één bepaalde testosteronester: testosteronundecanoaat (TU), waarbij testosteron is veresterd met een zuur (undecaanzuur) met een alifatische koolstofketen die elf koolstofaftomen heeft. Een verdere beperking ziet op de drager. In conclusie 1 na afstand is de claim beperkt tot een specifiek co-oplosmiddel, te weten BzBzo, en wel in een volumepercentage variërend van 55 tot 65.

 

De conclusie is dat de vakpersoon, uitgaande van Von Eckardstein, naar voorlopig oordeel niet zonder inventieve arbeid tot de materie van conclusie 1 (na afstand) zou komen. Dus wel inventief is.

De zinsnede dat conclusie ‘volgens dezelfde redenering’ als met betrekking tot inventiviteit de conclusie niet nawerkbaar is, kan voorshands oordelend, zonder nadere toelichting niet slagen.

Er is dan ook naar voorlopig oordeel geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 ongeldig zal worden bevonden in een bodemprocedure wegens gebrek aan inventiviteit. Nu niet in geschil is dat met het op de markt brengen van Testosteron Teva inbreuk zal worden gemaakt op die conclusie, ligt de verbodsvordering voor toewijzing gereed. De beweerde ongeldigheid van de overige conclusies behoeft bij die stand van zaken geen bespreking.

 

De voorzieningenrechter beveelt Teva direct en indirecte inbreuk te staken en gestaakt te houden.


IEPT-versie volgt later

ECLI:NL:RBDHA:2023:14813

In eerder tussenvonnis moest Teva al Testosteron Teva uit de G-Standaard van oktober 2023 laten verwijderen (IEPT20230913)