Tulpenras Strong Energy genoot algemene bekendheid vanwege opname in proef- en monstertuin

10-11-2023 Print this page
IEPT20231003, Hof Den Haag, HBM

Strong Energy was een algemeen bekend ras op 13 juni 2013, toen HBM een aanvraag voor verlening van een kwekersrecht indiende voor Strong Strike. Algemene bekendheid is bekendheid bij vakgenoten (‘relevant communities’). 

 

Terugwerkende kracht nietigheid kwekersrecht op grond van rechtstreekse werking artikel 21 UPOV-verdrag. De regeling van art. 75 lid 4 en 77 lid 2 ZPW 2005 waarin de vernietiging van het kwekersrecht pas werkt vanaf de datum van vernietiging en deze (in het geheel) geen terugwerkende kracht heeft, is gezien het voorgaande in strijd met het bepaalde in art. 21 UPOV verdrag. 

 

Proceskostenveroordeling nietigheidsprocedure ex artikel 1019h Rv. Het instellen van de nietigheidsvorderingen door [de B.V.] kan daarom worden aangemerkt als een vooruitgeschoven verweer tegen dreigende rechtshandhaving, dat valt onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv.

KWEKERSRECHT

 

IEPT20231003, Hof Den Haag, HBM
 


ECLI:NL:GHDHA:2023:2103