Geen rectificatie Consumentenbond 'grootschalige prijsmisleiding door reisaanbieders'

03-11-2023 Print this page
IEPT20231003, Hof Den Haag, Prijsvrij/D-reizen v Consumentenbond

Vordering tot rectificatie van een publicatie van de Consumentenbond over transparantie van prijzen bij reisaanbieders afgewezen. ‘Grootschalige prijsmisleiding’ is een waardeoordeel dat in voldoende mate berust op het verrichte onderzoek. Onderzoek niet ondeugdelijk of manipulatief. De mededeling dat ‘alle reisaanbieders de bevindingen van de Consumentenbond erkennen’ niet onrechtmatig. Geen inzage ex 843a Rv. Geen rechtmatig belang bij inzage. Vonnis wordt bekrachtigd.


PUBLICATIE

De Consumentenbond heeft geconstateerd dat uit een onder twaalf online-reisaanbieders gehouden steekproef bleek dat veel reizen niet voor de aangeboden prijs konden worden geboekt. Dat de Consumentenbond dit onderzoeksresultaat (ongeacht of dit het gevolg was van tussentijds gewijzigde prijzen of verborgen onvermijdbare kosten) als ‘grootschalige prijsmisleiding’ heeft gekarakteriseerd, is een waardeoordeel dat in voldoende mate berust op het onder twaalf online aanbieders verrichte onderzoek. Rectificatie is reeds daarom niet aan de orde.


Het hof volgt Prijsvrij en D-reizen niet in hun betoog dat het onderzoek ondeugdelijk zou zijn omdat de Consumentenbond dit niet door een onafhankelijke derde partij heeft laten uitvoeren. De Consumentenbond heeft immers tot doel zelf dergelijke onderzoeken uit te voeren. Van ondeugdelijkheid en manipulatie van het onderzoek is in dit kort geding als gezegd niet gebleken.

Het hof is voorshands van oordeel dat de mededeling dat ‘alle reisaanbieders de bevindingen van de Consumentenbond erkennen’ ten aanzien van Prijsvrij en D-reizen niet onjuist, althans niet onrechtmatig is. Volgens Prijsvrij en D-reizen hebben zij de uitkomsten niet erkend en is de mededeling ook onjuist omdat is nagelaten te vermelden dat de toezegging uiterlijk per 1 april 2023 de websites te hebben aangepast voortkwam uit overleg tussen ANVR en ACM en niet door onderzoek van de Consumentenbond.


Geen inzage ex 843a Rv. Naar het oordeel van het hof is in kort geding onvoldoende komen vast te staan om te kunnen oordelen dat Prijsvrij en D-reizen rechtmatig belang hebben bij inzage in de volledige verslaglegging van het naar de overige reisaanbieders verrichte onderzoek.

 

IEPT20231003, Hof Den Haag, Prijsvrij/D-reizen v Consumentenbond


ECLI:NL:GHDHA:2023:2082