Mislukt programmaformat met BN'ers die online gokspelen promoten

18-10-2023 Print this page
IEPT20231004, Rb Amsterdam, JAMC v Lusus

Lusus moet voorschot JAMC deels terugbetalen, redelijke kosten Lusus worden verrekend: er is op hoofdlijnen een overeenkomst tot stand gekomen. Geen sprake van dwaling. Geen sprake van ontbinding op grond van tweede ontbindende voorwaarde (overheidsrestricties). Partijen waren het erover eens dat het voorschot terugbetaald zou worden en dat de redelijke kosten van Lusus vergoed zouden worden. Na verrekening van de redelijke kosten van Lusus (€ 20.594,45) is een bedrag van € 44.905,55 toewijsbaar. Reconventionele auteursrechtelijke vordering van Lusus wordt afgewezen: JAMC heeft geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Lusus, de intellectuele eigendom berust bij JAMC & Beats.

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - AUTEURSRECHT


Tussen Toto en 40Beats is een sponsorovereenkomst tot stand gekomen voor de productie van een format rondom belangrijke voetbalwedstrijden inclusief een ‘pool betting game’. JAMC en Lusus zijn ingeschakeld. Het idee voor het programma was dat bekende Nederlanders, deels met een voetbalachtergrond, zouden vooruitblikken naar belangrijke voetbalwedstrijden waarbij ook een ‘pool betting game’ zou worden gespeeld. De werktitel was aanvankelijk ‘The Big Game’ en later ‘De Kraker’. Lusus is bij de productie betrokken vanwege haar netwerk.


Alle partijen zijn begonnen met voorbereidende werkzaamheden zoals het nadenken over geschikte kandidaten voor het programma, terwijl ondertussen werd onderhandeld over overeenkomsten tussen de betrokken partijen. In deze zaak is op hoofdlijnen een overeenkomst tot stand gekomen. Partijen waren het eens over het format, het aantal afleveringen, de prijs per aflevering en een vooruitbetaling van 50%. ontractueel en financieel moesten alleen nog de puntjes nog op de i worden gezet.

 

Er is geen sprake van dwaling of sprake van ontbindende voorwaarden (overheidsrestrictie). Partijen waren het erover eens dat het voorschot terugbetaald zou worden, en dat redelijke kosten van Lusus vergoed zouden worden, maar er is discussie ontstaan over de hoogte van die kosten.

Welke kosten dat zijn: Eindredacteur tegen de helft van de kosten (€10.500), kosten van de draaidag (€3.420,21), vormgeving van het logo (€600), de helft voor projectmanagement (€2.500) en btw. Per saldo is na verrekening in conventie een bedrag van € 65.500,00 (eerder betaalde bedrag) - € 20.594,45 = € 44.905,55 (inclusief btw) in hoofdsom toewijsbaar.

 

De reconventionele auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen.

 

JAMC zou auteursrechtinbreuk maken op het door Lusus ontwikkelde gedeelte van het programma-format. Ter zitting heeft Lusus toegelicht dat het format om met een camper door Nederland te rijden door haar is bedacht en ontwikkeld en dat dit format ineens door JAMC werd gebruikt zonder toestemming. JAMC heeft erop gewezen dat in alle concepten van de productieovereenkomst tussen haar en Lusus het volgende is opgenomen ‘Intellectuele eigendomsrechten: JAMC & 40 Beats’. Dit duidt erop dat de rechten van het format bij JAMC & Beats berusten. Er valt niet in te zien dat een deel van het intellectuele eigendom bij JAMC & Beat40 zou berusten en een ander deel bij Lusus. 

 

IEPT20231004, Rb Amsterdam, JAMC v Lusus

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:6169