Licentieovereenkomst zelfsluitende vloeddeuren niet rechtsgeldig beëindigd

19-10-2023 Print this page
IEPT20231009, Rb Overijssel, Zelfsluitende vloeddeuren

Licentieovereenkomst tussen [X] en [Y] niet rechtsgeldig beëindigd: geen sprake van een tekortkoming met betrekking tot het verstrekken van een opgave van het aantal verkochte [merknaam] en/of onderdelen daarvan. [Y] is tegenover [X] niet tekortgeschoten in haar betalingsverplichting. Tekortkoming met betrekking tot het achterwege blijven van de opgave van het tweede en derde kwartaal 2021, rechtvaardigt niet de opzegging van de overeenkomst. Vordering van [Y] tot inzage in de koopovereenkomst tussen [naam 3] en [bedrijf 2] afgewezen: niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 843a Rv; [Y] is geen partij bij de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet.

LICENTIEOVEREENKOMST - GEEN RECHTSGELDIGE BEËINDIGING

[X] houdt zich onder meer bezig met het beheer van een verscheidenheid aan IE-rechten ten aanzien van de door wijlen de heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ) ontwikkelde zelfsluitende vloeddeuren. [Y] is in 2014 opgericht en houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen, produceren, verkopen en onderhouden van waterkeringen, alsmede het opzetten en in het buitenland onderhouden van een dealernetwerk.

 

Partijen hebben in 2018 laatstelijk een licentieovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan het [Y] is toegestaan om tegen betaling van royalty's de [merknaam] verder te (doen) ontwikkelen, te (doen) produceren en te (doen) verkopen en sublicenties verschaft aan buitenlandse dealers. [X[ heeft meegedeeld de licentieovereenkomst per direct te beëindigen.

 

Ten tijde van de gewraakte beëindiging van de licentieovereenkomst was van een tekortkoming van [Y] in zoverre dus geen sprake. [X] heeft niet gesteld en evenmin is gebleken dat zij voor deze kwartalen een factuur met btw aan [Y] heeft verstuurd, ondanks dat [Y] hierom heeft verzocht en/of vragen heeft gesteld.

 

Temeer geldt dat nu de overeenkomst naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter een duurovereenkomst is. Met de opzegging daarvan zijn grote belangen gemoeid zijn, en moeten de vorderingen van [X] worden afgewezen. De reconventionele vorderingen van inzage in de (ver)koopovereenkomst van de aandelen van [X] worden afgewezen. Volgens [X] beïnvloedt die verkoop en overdracht immers de rechtsverhouding tussen partijen niet en kan die transactie ook geen schade veroorzaken bij [Y] .

 

IEPT20231009, Rb Overijssel, Zelfsluitende vloeddeuren

 

ECLI:NL:RBOVE:2023:3942