Dyslexie lettertype is louter technisch bepaald

13-10-2023 Print this page
IEPT20231011, Rb Amsterdam, Dyslexiefont v Gottmer
(Met dank aan Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Dyslexie lettertype van Dyslexie Font niet auteursrechtelijk beschermd: elementen zijn technisch bepaald, omdat ze ervoor zorgen dat mensen met dyslexie de tekst beter kunnen lezen.

 

AUTEURSRECHT - OORSPRONKELIJKHEID EN TECHNISCHE FUNCTIE

 

Eiser heeft in het kader van zijn afstudeeronderzoek een lettertype ontworpen en het definitieve ontwerp sinds 2008 beschikbaar gemaakt via download. Dyslexiefont heeft een licentie verworfen en online kan een licentie worden afgenomen. Gottmer is een zelfstandige uitgeverij van onder meer kinderboeken, waaronder Blitz!. Gottmer maakt geen gebruik van het dyslexiefont maar van een vrij van het internet verkregen lettertype, namelijk ‘Lexia-high-beta’ en ‘Eulexia’.

 

Dyslexie Font voert aan dat het dyslexie font een uniek ontwerp kent, waarbij de vormen van de letters die op elkaar lijken op subtiele wijze zijn aangepast, bijvoorbeeld het langer maken van de stokken en staarten van sommige letters. Zoals de volgende, unieke elementen:
- zwaardere onderkant; het zwaartepunt van de letters ligt laag,
- geen letter is gelijk; de vorm van op elkaar lijkende letters is aangepast,
- betere spatiëring; de afstand tussen verschillende letters en woorden is vergroot,
- langere stokken en staarten; letters met stokken en staarten worden langer gemaakt,
- hoofdletters en leestekens zijn vetter gemaakt,
- schuinere letters; sommige letters worden schuiner neergezet dan andere letters,
- grotere openingen; de openingen van diverse letters zijn vergroot,
- verschillende hoogtes; letters die op elkaar lijken, krijgen verschillende hoogtes om deze ieder een eigen karakter mee te geven,

- hogere x-hoogte; de hoogte van letters is – vergeleken met de breedte – vergroot.

 

Deze elementen zijn inderdaad in het dyslexie font waarneembaar. Maar Gottmer heeft terecht aangevoerd dat dit algemene elementen zijn waar elk dyslexielettertype aan voldoet. De elementen zijn technisch bepaald, omdat ze ervoor zorgen dat mensen met dyslexie de tekst beter kunnen lezen. 

 

Dit bevestigt Dyslexie Font eigenlijk ook door te stellen dat alle negen hiervoor genoemde elementen ervoor zorgen dat letters minder makkelijk worden gespiegeld of verwisseld, waardoor teksten beter leesbaar worden.


Het dyslexie font geeft geen, althans onvoldoende, blijk van creatieve keuzes omdat de negen hiervoor genoemde elementen louter technisch zijn bepaald. Dit betekent dat het dyslexie font geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

 

IEPT20231011, Rb Amsterdam, Dyslexiefont v Gottmer


ECLI:NL:RBAMS:2023:6332