Achtergrondmuziek afspelen in vrij toegankelijk restaurant is inbreuk

03-11-2023 Print this page
IEPT20231024, Rb Overijssel, Buma-Sena v restaurant

Sprake van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten: [gedaagde] heeft zonder licentie muziek met een auteursrecht afgespeeld in haar restaurant. Vorderingen Buma en Sena worden toegewezen: [gedaagde] heeft niet onderbouwd waarom de vergoeding aan Buma en Sena niet redelijk zou zijn. 

LICENTIE - LICENTIEVERGOEDING

 

Gedaagde heeft erkend dat zij zonder licentie muziek heeft afgespeeld op de muziekinstallatie in haar restaurant. Dat enkele feit, namelijk dat de muziek is afgepeeld via een muziekinstallatie in een vrij toegankelijke ruimte, maakt al dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en naburige rechten. Dat het een om een fout gaat, omdat de medewerker die de muziek afspeelde niet goed was geïnformeerd, maakt dit niet anders. Ook het verwijderen van de muziekinstallatie maakt geen verandering in de zaak. Er is muziek afgespeeld, ook al was het naar eigen zeggen maar één keer, en dat mag niet zonder licentie.

 

Over de hoogte van het bedrag: Buma en Sena hebben onweersproken gesteld dat de vergoedingen volgens vastgestelde formules berekend worden. Door Buma en Sena is de basisvergoeding voor ‘horeca achtergrondmuziek’ in rekening gebracht.

Gedaagde heeft wel gesteld dat zij het betalen voor een licentie van een jaar niet accepteert, maar niet uitgelegd waarom zij dit niet accepteert. Door haar standpunt niet te onderbouwen waarom de vergoeding in dit specifieke geval niet redelijk zou zijn, is er geen aanleiding om de vergoeding te matigen.

 

Kantonrechter veroordeelt gedaagde om aan Buma te betalen een bedrag van € 95,77 en om aan Sena te betalen een bedrag van € 964,51. Daarbij nog buitengerechtelijke incassokosten, rente en proceskosten en nakosten.

 

IEPT20231024, Rb Overijssel, Buma-Sena v restaurant

 

ECLI:NL:RBOVE:2023:4247