HR: Geen te hoge verwijtbaarheidsdrempel voor aansprakelijkheid in geval van vernietigd octrooi

07-11-2023 Print this page
IEPT20231103, HR, Menzis v AstraZeneca

Geen te hoge verwijtbaarheidsdrempel voor aansprakelijkheid ingeval van vernietigd octrooi: 

a) Niet weten of dienen te beseffen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden, en 

b) AstraZeneca mocht in beginsel afgaan op een geldigheidsoordeel van de Nederlandse bodemrechter, mede in het licht van de omstandigheid dat verscheidene rechters in het buitenland toentertijd tot een vergelijkbaar oordeel waren gekomen.

 

 

IEPT20231103, HR, Menzis v AstraZeneca
 

ECLI:NL:HR:2023:1513