Geen rectificatie over hoe de integriteitssecretaris bij PvdD heeft gehandeld

08-11-2023 Print this page
IEPT20231108, Rb Amsterdam, eiser v Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren hoeft het persbericht over de wijze waarop er is omgegaan met meldingen van integriteitsschendingen tegen de partijleider en een medewerker niet te rectificeren of te verwijderen.

PUBLICATIES


Eiseres is sinds juni 2021 werkzaam als integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren.

Een van de omstandigheden die bij de beoordeling een rol speelt is of de uitlatingen in het persbericht, voldoende steun vinden in de feiten. Als de uitlatingen onjuist zijn of de Partij voor de Dieren niet kan aantonen dat die voldoende steun vinden in de feiten, kunnen de uitlatingen in het persbericht in beginsel onrechtmatig zijn. Uit de gevorderde rectificatie blijkt dat het eiseres vooral gaat om de passage “dat de Integriteitssecretaris de meldingen tegen [naam partijleider] en haar medewerker inderdaad op onjuiste en onzorgvuldige manier in behandeling heeft genomen”. De behandeling ter zitting heeft zich ook op deze uitlating toegespitst en deze uitlating zal dan ook in de beoordeling centraal staan.

 

De schendingen waarvan volgens de Partij sprake is, zien onder meer op artikel 4.2 de Meldregeling op grond waarvan eiseres de rol van partijvoorzitter had overgenomen, de validatiefase, de ontvankelijkheidstoets van artikel 5.1 en schending van het briefgeheim.

 

Dit alles brengt met zich dat de Partij in het persbericht van 6 oktober 2023 de manier waarop eiseres de meldingen tegen de partijleider en haar medewerker in behandeling heeft genomen terecht onjuist en onzorgvuldig heeft mogen noemen.

 

Voor een rectificatie of verwijdering/aanpassing van het persbericht geen aanleiding.


ECLI:NL:RBAMS:2023:7094