Door voortzetting van demonstraties kan grens van meningsuiting in zicht komen

08-11-2023 Print this page
IEPT20231108, Rb Den Haag, Lupi v voormalig werknemers

Grenzen vrijheid van meningsuiting tot nu toe niet overschreden. Uitingen niet evidend onjuist. Flyeracties en demonstratie niet disproportioneel. Ondervonden nadeel weegt niet zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting van ex-werknemers. Door voortzetting van de acties kan de grens van het toelaatbare wel in zicht komen. De acties krijgen dan het karakter van een ongerijmd en onrechtmatig pressiemiddel. Het aangepaste logo met de middelvinger en de “steals from workers”-tekst is onrechtmatig. Het gebruik daarvan is naar de regels van het maatschappelijk verkeer ongeoorloofd. 

 

PUBLICATIES


Lupi is een uitbater van drie espressobars in Den Haag, Leiden en Leidschendam. Gedaagden, waaronder voormalig Lupi-werknemers, hebben publieke uitlatingen gedaan dat werknemers te weinig betaalt, ten onrechte kosten in rekening brengt voor een barista-cursus en sprake is van uitbuiting. Daartoe zijn online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Ook is gebruik gemaakt van een aangepaste versie van het logo. 

 

Lupi stelt dat uitlatingen onjuist zijn, slecht voor haar reputatie en wil staking van de acties, verwijdering van de berichten en gebruik van het logo.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagden vooralsnog zwaarder weegt dan het recht van Lupi op bescherming van haar goede naam. 

 

Een voortzetting van de acties in of nabij de vestigingen van Lupi of via social media kan er op den duur toe leiden dat de grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagden in zicht komen. De acties krijgen dan het karakter van een ongerijmd en onrechtmatig pressiemiddel. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt tot slot dat het gebruik van het aangepaste logo onrechtmatig is.

 

Tussen partijen is niet in geschil dat het logo van Lupi is aangepast en dat dit logo onder meer is gebruikt op de flyers. De in het logo verwerkte middelvinger en de tekst “steals from workers & more” zijn zeer negatief van aard en lijken slechts ingegeven om de reputatie van Lupi te schaden.

 

Lupi heeft niet toegelicht waarom ook alle andere bewerkingen van het logo op voorhand inbreuk maken op haar rechten, zodat de vordering alleen wordt toegewezen voor zover deze het aangepaste logo betreft. 

 

IEPT20231108, Rb Den Haag, Lupi v voormalig werknemers

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:16603