Undercover-uitzending over de ontuchtelijke rijschoolhouder

04-01-2024 Print this page
IEPT20231110, Rb Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Undercover-uitzending over ontuchtelijke rijschoolhouder mag doorgaan, belang van Noordkaap bij uitingsvrijheid weegt zwaarder: sprake van een serieuze misstand die Noordkaap aan het licht mag brengen. Beschuldigingen vinden steun in de feiten. Hoger beroep van eiser in strafrechtelijke procedure staat er niet aan in de weg dat de media over de veroordeling mag berichten. Inzet van verborgen camera is toelaatbaar.


PUBLICATIE & PRIVACY


Noordkaap produceert het programma 'Undercover in Nederland' die middels een verborgen camera misstanden aan de kaak stelt. Eiser was eigenaar van een autorijschool gespecialiseerd in het geven van rijlessen aan mensen met rijangst en autisme. Oud-leerlinge heeft proces-verbaal laten opmaken bij politieteam 'zeden'. In de strafzaak is eiser veroordeeld voor ontucht, daardoor kan eiser niet meer over een VOG beschikken. Er is hoger beroep ingesteld.

 

Voormalig bestuurslid Q meldt bij Undercover dat eiser nog altijd lesgeeft. Daarop heeft Noordkaap voor een medewerker een aantal afspraken gemaakt en gefilmd.

 

Eiser heeft zijn rijschool overgedragen en nog enkele theorielessen overgenomen om zijn compagnon te ontlasten. Eiser meende dat hij ook zonder ‘WRM-pas’ theorieles mocht geven. In ieder geval waren de regels daarover allerminst helder. Mocht het al zo zijn dat dit niet is toegestaan dan is het feit dat hij lessen heeft gegeven, in de volle overtuiging dat dat toegestaan was, geen ernstige misstand die de inzet van een verborgen camera rechtvaardigt. Tevens is tipgeefster Q een rancuneuze ex, wat Noordkaap niet wist.

 

Noordkaap heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan misstanden in de rijschoolwereld, waaronder aan seksueel grensoverschrijdend gedrag door rijschooldocenten.

 

Dat degene die zonder certificaat geen theoretische scholing kan geven, staat in artikel 7 WRM.

 

Beschuldigingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, waaronder de strafuitspraak. 

 

Dat de strafrechtelijke veroordeling niet onherroepelijk is vanwege het ingestelde hoger beroep, betekent niet dat de media niet over de veroordeling mogen berichten. Journalisten hebben een waakhondfunctie. Noordkaap zal bovendien duidelijk vermelden dat de zaak in hoger beroep nog moet worden behandeld.

 

Noordkaap heeft maatregelen toegezegd, zoals het noemen van namen of initialen en dat sieraden, tatoeages en kentekens geblurd zullen worden.

 

Hoewel de confrontatie met draaiende camera Eiser heeft overvallen, heeft hij wel uitgebreid zijn verhaal kunnen doen, getuige de duur van het gesprek.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

 

IEPT20231110, Rb Amsterdam, Noordkaap
 

Kopie oorspronkelijk vonnis

ECLI:NL:RBAMS:2023:7874